Fossilfri Drift

Foton: Oskar Berg/ Berg & Landskap AB

När det nu finns teknik som möjliggör ett utförande av fossilfri drift för våra utemiljöer året runt med mätbara mål, så är det dags att börja använda sig av den tekniken.

Vill man leta problem med att fordon och maskiner blir el-drivna så går det på kort sikt att hitta gott om sådana;

Brytningen av de metaller som behövs för att tillverka batterier belastar människor i utsatta lägen. De fordon och maskiner som finns idag är ineffektiva och de är av dålig kvalitet, vilket gör att det behöver tillverkas fler av varje, vilket är en större miljöbelastning och så vidare.

2

Om man föreställer sig att man resonerat på samma sätt kring persondatorer för omkring 30 år sen så kan man anta en spekulation kring bland annat;
De är klumpiga och stora. De kan inte åstadkomma mer än att man kan ignorera det. De är dyra och så vidare.

Man behöver inte lägga så mycket tid på att beskriva persondatorers utveckling under de tre senaste decennierna – det räcker att kolla på apparaten du håller i eller sitter vid och jämföra dem med en Commodore 64 eller liknande dator – både till utseende och prestanda. Jag hade en matematiklärare i början på 2000-talet som jämförde utvecklingen mellan personbilar och persondatorer för oss i klassen:

”Hade bilindustrin haft samma utveckling som persondatorer – så hade bilarna idag (början på 2000-talet) varit lika stora som en tändsticksask och slukat en droppe bensin per mil.”

Här har jag dessvärre ingen källhänvisning, men jag hoppas att rimligheten i jämförelsen kommer fram.

3

Det som ledde utvecklingen av persondatorer är personer som såg potentialen i dessa maskiner och samtidigt kunde hantera dem. De förutsåg att dessa maskinerna kunde åstadkomma mer än gemene kvinna och man då kunde föreställa sig och fortsatte sitt utvecklande trots att merparten av planetens befolkning inte kunde se användbarheten i dessa maskiner.

Efter hand kom funktionerna ikapp med maskinens föregångare (skrivmaskiner, miniräknare, TV-spel med flera) – man kunde helt plötsligt få ut något av datorerna som inte gått tidigare. Då smög sig funktionerna in på kontor, in i hemmet och in i kommande generationers vardag.

När den stora majoriteten började använda dessa maskiner, så exploderade utvecklingen av maskinernas storlek, användningsområden, energiåtgång och prestanda.

Den el-drivna potentialen i vår bransch är redan uppe på den funktionella nivån. Det går idag 2019 att göra driften av framförallt grönytor helt fossilfri, utan att priserna är oförsvarbara. Robotgräsklippare i system för större ytor, el-drivna gräsklippare för mindre ytor, el-bilar, handredskap som drivs av batterier och så vidare.

Även om vinterväghållningen verkar vara en bit bort, då större maskiner kräver väldigt mycket kraft – så går det att ta hand om utemiljöer året runt på objekt med vinterväghållning som omfattar mindre än 1000m2, utan att det försämrar den ergonomiska situationen för oss som utför arbetet eller ekonomiskt för den som förvaltar objektet.

Den självklara bonusen är att det uppstår ett mätbart mål som politiker, beställare och utförare alla kan luta sig mot och säga att vi gjorde det vi kunde – och inte låste oss i traditionella lösningar, bara för att göra det enkelt för oss på kort sikt.

Förresten; personen som sagt citatet i rubriken* på klockren engelska är då 15-åriga Greta Thunberg. Det är för hennes generation det är dags att sätta fart med sådant som redan är genomförbart.

(Fotnot: datorer har såklart funnits längre än 30 år – men utvecklingen för persondatorer är något jämförbart och de är
kommersiella i ungefär i det här tidsspannet).

(*Vi har översatt Gretas citat som i sitt ursprung löd såhär: “WE DON’T NEED A SOLUTION – WE ALREADY HAVE THE SOLUTIONS – WHAT WE NEED IS ACTION”)

Oskar Berg är VD på Berg & Landskap AB – Läs mer om Berg & Landskap på deras hemsida:
https://www.bergochlandskap.se/