Ljudupplevelser av vatten
Gata

Väck sinnena – ljudupplevelser av vatten

Vatten ställer till problem när skogsbestånd avskogas eller diken rätas ut uppströms i avrinningsområdet utan tanke, eller när andra hinder på vägen från regn till bäck och recipient försvinner.. […]

Kyrkogårdar i klimatets tjänst
Kyrkogård

Kyrkogårdar i klimatets tjänst

Numera går inte en dag utan att ordet klimat inte nämns i media. Rapporter om extremväder har duggat tätt de senaste åren världen över.. […]

Svensk vinterväghållning i förändring
Gata

Svensk vinterväghållning i förändring: väder, teknik och metoder

Sveriges vintrar är kända för sin stränga kyla och de utmaningar de ställer på vägnätet. För att säkerställa en trygg och framkomlig vägtrafik under vintermånaderna krävs det en effektiv vinterväghållning.. […]

Hälsodesign
Inspiration

Vad krävs för en hälsofrämjande utemiljö?

Vad krävs för att kvalitésäkra en utemiljö som hälsofrämjande? Och vilka verktyg finns idag för att planera och utforma en sådan miljö? […]

Biologisk mångfald i praktiken
Kurser

Biologisk mångfald i praktiken

Hur gör man rent praktiskt när man sköter och vårdar miljön för att gynna den biologiska mångfalden? […]

Vårda kulturhistoriska utemiljöer
Kurser

Att vårda kulturhistoriska utemiljöer

Vilka lagar och regler kan gälla kulturhistoriska utemiljöer och vad innebär de för deras drift och underhåll? […]

Sir Harold Hillier Arboretum and Gardens
Inspiration

Sir Harold Hillier Arboretum and Gardens

Sir Harold Hillier Arboretum and Gardens är ett 73 hektar stort arboretum beläget i Ampfield, nära Romsey i Hampshire i England.. […]