Trädvård i skötselarbetet
Kurser

Trädvård i skötselarbetet

Träden i våra stadsmiljöer är viktiga av många olika anledningar. Vi måste bli bättre på att sköta dem rätt, för att säkra deras utveckling och livslängd […]

Mycket gräs och skräp
Gata

Skötselutmaningarna – gräs och renhållning

Klicka här för våra webbkurser Av allt som ingår i barmarksskötseln är det gräs och renhållning som tar de mesta resurserna. Kvar till allt som de gröna fingrarna brinner för blir kanske 1/3-del i bästa […]

Vilt och vackert för mångfald
Inspiration

Vilt och vackert för mångfaldens skull

I denna artikel tittar vi närmare på hur vi kan bidra till biologisk mångfald genom att använda inhemska växter i våra planteringar. […]

Starka färger – en trädgårdstrend
Inspiration

Starka färger – en trädgårdstrend

När vi trädgårdsmästare nu börjar anpassa oss till klimatförändringarna är det mycket att tänka på. […]

Marktäckande växter - En trendspaning
Inspiration

Marktäckande växter: En trendspaning

Här är en översikt över de tre främsta marktäckande växttrenderna som vi sett under det senaste året. […]

Strategi för biologisk mångfald
Inspiration

Strategi för biologisk mångfald i samverkan med medborgare

Runt omkring i Sverige, som i andra nordiska städer och kommuner arbetar man med klimatanpassningsplaner, grönplanering, och biodiversitetsstrategier. Låt oss blicka över sundet till Danmarks huvudstad och se vad som pågår där och vad vi kan ta med oss. […]

Perennplanteringar - En vacker utmaning
Inspiration

Perennplanteringar – En vacker utmaning

I den här artikeln belyser vi de vanligaste utmaningarna och presenterar tips och lösningar för att skapa vackra och lättskötta planteringar […]