Hur får vi mer pengar till parkerna?
Park

Hur får vi mer pengar till parkerna?

Klicka här för våra webbkurser Sanningen är att det blir allt svårare att få tillräckligt med pengar till park- och naturverksamheterna. Inte lite svårare, mycket. Varför är det så? Park- och naturmark är s k […]

Riskinventera kyrkogården
Kurser

Riskinventera kyrkogården

Nu ordnar vi en livesänd halvdagskurs kring riskidentifiering, riskuppskattning och riskvärdering för kyrkogårdsarbetet och visar på konkreta exempel och åtgärder. […]

Kyrkogårdsdagarna 2022
Kurser

Kyrkogårdsdagarna 2022

I höst ordnar vi precis som förra hösten vi två livesända halvdagar för ledare och medarbetare hos kyrkogårdsförvaltningarna. Årets tema är: Förena god kyrkogårdskultur med effektivt arbete […]

Ängsmark
Kurser

Ängsmarken i fokus

Blomsterängar är både en dröm för invånarna och pollinerarna, men utmaningarna är många. Ängen behöver rätt växtförutsättningar, inte minst mager jord. […]