Acama Konsult AB bildades 2008 men som handelsbolag har bolaget funnits med Claes-Anders och hans far Arne Malmberg sedan starten 1992. Bolaget har bytt namn under 2019 och heter idag Acama AB.

Gröna Trender (som är en del av Acama AB) startades under 2006 och har sedan dess växt åtskilligt. Idag når nyhetsbrevet ca 17000 personer i utemiljöbranschen, inom kategorierna kommuner, kyrka, offentlig fastighet, privata företag samt gröna utbildningsanstalter m.fl.

Gröna Trender är både en nättidning och ett elektroniskt nyhetsbrev som utkommer en gång i veckan.

Redaktör för Gröna Trender är Maria Malmberg, delägare, Acama AB.

Gröna Trender har många gästskribenter, om du känner att du har ett intressant ämne som du vill skriva om så hör av dig till Maria. Vi är alltid intresserade av läsvärda nyheter från utemiljöbranschen.

Du kan nå Maria på e-post: maria@acama.se

Claes-Anders Malmberg

Född 1959, organisations-, utbildnings- och upphandlingskonsult med fokus på utemiljöbranschen. Claes-Anders har också som läromedelsförfattare skrivit ett tiotal praktiska handböcker.

Med 30 år i branschen och ett mycket omfattande nationellt och internationellt kontaktnätverk bistår han kommuner, kommunala fastighetsbolag, kyrkogårdsförvaltningar, branschorganisationer m fl med framgångsrika konceptlösningar, utbildningar, upphandlingar, organisationsöversyner, arbetsvolymsmätningar och driftkalkyleringar.

Du kan nå Claes-Anders på e-post: ca@acama.se

En mer detaljerad presentation av Claes-Anders finns i följande PDF-fil:

Maria Malmberg

Född 1992, kurs-och konferensansvarig, delägare sedan 2019.
Maria är utbildad inom besöksnäringen och har många års erfarenhet av serviceverksamhet, konferenser/evenemang och administration.