Strategi för biologisk mångfald i samverkan med medborgare
Inspiration

Strategi för biologisk mångfald i samverkan med medborgare

Runt omkring i Sverige, som i andra nordiska städer och kommuner arbetar man med klimatanpassningsplaner, grönplanering, och biodiversitetsstrategier. Låt oss blicka över sundet till Danmarks huvudstad och se vad som pågår där och vad vi kan ta med oss. […]

Perennplanteringar - En vacker utmaning
Inspiration

Perennplanteringar – En vacker utmaning

I den här artikeln belyser vi de vanligaste utmaningarna och presenterar tips och lösningar för att skapa vackra och lättskötta planteringar […]

Cornus kousa var. chinensis 'China Girl'
Inspiration

Blomning som sticker ut

Vi människor fascineras av naturens mångfald och variation och vi dras gärna till annorlunda och unika former hos växter.. […]

Hälsodesign
Inspiration

Vad krävs för en hälsofrämjande utemiljö?

Vad krävs för att kvalitésäkra en utemiljö som hälsofrämjande? Och vilka verktyg finns idag för att planera och utforma en sådan miljö? […]