Säker gravgrävning

Säker Gravgrävning
Foto: Acama AB

Livesänd webbkurs i säker gravgrävning:
Datum: 15 oktober, 4 december 2024
Kursen livesänds via Zoom från kl. 08.30 – 12.00
Mer information finns längst ner på sidan.

Fysiska kurser i säker gravgrävning:
Datum: 17 september hos Västerås kyrkogårdsförvaltning
Pris för fysisk kursdag är: 2400kr för 1 person, 2200kr/pers för 2-3 personer och 2000kr/pers för 4 eller fler. Avgiften är exklusive moms.
Inkluderat i avgiften är lärarledd heldagskurs, praktisk demonstration, för-och eftermiddagsfika, lunch samt digitalt kursmaterial.
Kursen hålls mellan kl 08.00-ca 15.15. Teori på förmiddagen och praktisk demonstration på eftermiddagen.
Avbokning senast 2 veckor innan kursen går.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vi har nu släppt “Säker gravgrävning” som kapitelindelad inspelad webbkurs för er som vill gå kursen i egen takt och kunna gå tillbaka och se om de segment som är viktigast för just dig.

Klicka här för att gå till sidan för den inspelade kursen.

ARBETSGIVAREN ÄR SKYLDIG att se till att arbeten i samband med gravgrävning sker på ett säkert sätt. Kyrkogårdsarbetare och kyrkogårdsvaktmästare som deltar i gravgrävning utsätts för förhöjda arbetsmiljörisker och denna utbildningsdag ger viktiga kunskaper som ett led i att minimera riskerna och förebygga olyckor. 

Kursens mål är att ge fördjupad inblick i och kunskap om riskbedömning, etiska aspekter och instruktioner för säker gravgrävning, samt ge enkla och värdefulla hjälpmedel för att stärka sig i yrkesrollen.

Citat från tidigare webbkurser:
– “Kursen var mycket bra! Bra upplägg! Bra med exempel som gör det lättare för minnet. Bra med frågor för att få det att fastna mer. Tack!”
– “Intressant och givande kurs, väldigt bra upplägg och genomgång”
– “Otroligt bra, informativ och intressant kurs. Claes-Anders gör det otroligt intressant och bra uppstyrt med att allt som skrivs i chatten inte visas för alla.”
– “Rolig och intressant kursledare. Mycket erfaren”
– “Tack för en väldigt bra webbutbildning, så glad att man slipper köra långt och lägga massa tid på vägen. Bra med alla exempel på när det inte gått som man tänkt, får i alla fall mig att tänka till.”

Kursledare är Claes-Anders Malmberg (bild nedan), som har mångårig erfarenhet inom branschen. Den fysiska kursen i säker gravgrävning har han hållit mer än 100 gånger sedan vi skapade den år 2008. Under våren 2020 skapade vi den digitala versionen av kursen och kan nu erbjuda den som både fysisk och digital uppdragsutbildning samt öppen digital kurs. Gästföreläsare på webbkursen är Patrik Ellström från Orax. 

Claes-Anders Malmberg

Kursinnehåll

  • Lagar, författningar och regler
  • Etiska och estetiska aspekter
  • Grundläggande marklära
  • Schaktklasser
  • Schaktning och grävning
  • Lastning
  • Olika typer av utrustning och maskiner
  • Riskbedömning

Kostnad:
Vid anmälan av:
1 person: 1800kr/pers
2-3 personer: 1500kr/pers
4 personer eller fler: 1200kr/pers

Avgiften är exklusive moms.
Inkluderat i priset är lärarledd livesänd halvdag och digital kursdokumentation.

Sista anmälningsdag är 1 vecka innan kursstart.

Praktisk information:
Kursen hålls via det digitala och kostnadsfria mötesverktyget ZOOM.
Du kan deltaga direkt via webbläsaren eller genom att ladda ner programmet.

En instruktion för programmet skickas ut i samband med kallelsen till kursen.

Webbkamera och mikrofon behövs inte då dessa ej kommer användas av deltagarna under kursen.

Digitalt kursmaterial skickas ut via dropbox tillsammans med digitalt kursintyg efter genomförd kurs.

Om du har några frågor så kan du maila direkt till Maria Malmberg på maria@acama.se

Avbokning:
Senast 2 veckor innan kursstart.
Vid avbokning senare än 2 veckor innan kursstart måste beställaren ersätta Acama AB med 100% av kurskostnaden.
Dock är det möjligt att byta ut deltagare fram till och med kursdagen.

Uppdragsutbildning:

Kursen går även att beställa som en uppdragsutbildning. Kontakta oss via formuläret nedan för mer information.