Kyrkogårdar i klimatets tjänst
Kyrkogård

Kyrkogårdar i klimatets tjänst

Numera går inte en dag utan att ordet klimat inte nämns i media. Rapporter om extremväder har duggat tätt de senaste åren världen över.. […]

Kyrkogården som social mötesplats
Kyrkogård

Kyrkogården som social mötesplats

Kyrkogården är inte vilken arbetsplats som helst. För många ungdomar har sommarjobbet på kyrkogården varit den första arbetsplatsen och som gett mersmak för många.. […]

Gräset i och omkring gravar
Kyrkogård

Gräset i och runt gravar

Gravgräs är en viktig del av kyrkogårdar och begravningsplatser, men det kan också vara en utmaning att hålla det i gott skick och se till att det ser snyggt ut året runt.. […]

Skogskyrkogård Norra Västerbotten
Kyrkogård

Kyrkogårdar – utvecklingen och gamla minnen

Kyrkogårdar och begravningsplatser har alltid tilltalat mig och jag har känt och känner en vördnad för den rogivande omgivningen och stillheten de erbjuder.. […]

Arbetsmiljön på kyrkogården
Kyrkogård

Arbetsmiljön på kyrkogården

Kyrkogårdar är en viktig del av samhället, och det är viktigt att de är säkra och hälsosamma arbetsplatser för alla som arbetar där.. […]

Olyckor på kyrkogården
Kyrkogård

Vanliga risker på kyrkogården

Kyrkogårdsarbete kan vara en farlig sysselsättning, med många potentiella risker och olyckor.. […]

Vedartade växter på kyrkogården
Kyrkogård

Vedartade växter på kyrkogården

Vintrarna ställer begravningsplatsernas träd, buskar och häckar på hårda prövningar. Hur klarar de trycket av den tunga snön? Vilka åtgärder krävs för att minska skador som fläkningar och sönderbrutna grenar?  […]

Kyrkogården som samhällets gröna lunga
Kyrkogård

Kyrkogården som samhällets gröna lunga

Grunduppgiften för begravningsverksamheten är att begrava de döda och hålla begravningsplatserna i ordnat och värdigt skick. Så är det inte bara i Sverige utan i alla länder. Men många kyrkogårdar har utöver grunduppgiften också flera andra samhälleliga uppgifter.. […]

Vårda gravkultur och kyrkogårdsmiljö
Kurser

Vårda gravkultur och kyrkogårdsmiljö 

En av tidens stora utmaningar är att utveckla och säkerställa god gravkultur. En annan är att utveckla och säkerställa att hela kyrkogårdsmiljön uppfyller ställda krav till en godtagbar nivå och i en rimlig omfattning.. […]