Säker fastighetsskötsel
Kurser

Säker fastighetsskötsel

Kurs i säker fastighetsskötsel. Denna komprimerade, livesända fortbildning ger viktiga kunskaper som ett led i att minimera riskerna och förebygga olyckor. […]

Kyrkokardens-Vintervaghallning
Kurser

Kyrkogårdens vinterväghållning

Acama ordnar nu en livesänd webbkurs i ett viktigt vardagsämne för att upprätthålla huvudmannens samhälls- och arbetsmiljöansvar. Kursen ges som livesänd halvdagsutbildning med interaktiva frågor i chatten. […]