Maskiner och fordon för park och kyrkogård

Foto: Maria Malmberg

Livesänd webbkurs om maskiner och fordon
Datum: 11 september, 20 november 2024

Frågeställningar

  • Vilka utmaningar finns kring handhållna, handförda och åkbara maskiner för skötsel- och underhållsarbeten?

  • Hur väljer vi rätt maskinpark för rätt ändamål utifrån behov, användningsområden, konstruktion, omvärlds- och arbetsmiljö, ekonomi mm?

  • Hur underlättar vi övergången till fossilfria bränslen och batterimaskiner?

  • Vad ska vi tänka på kring service- och underhåll för att få bästa driftsäkerhet och längsta livstid?

  • Nyare begagnade maskiner som alternativ till nya, vad ska vi tänka på då?

  • Var och hur kan vi med fördel använda oss av arbetsrobotar?

Målgrupp:

  • Park- och kyrkogårdsarbetare, fastighetsskötare, kyrkvaktmästare, arbetsledare och chefer som arbetar med maskinella utemiljöarbeten.

Utmaningar och kort om kursen

Idag arbetar många på mer än en arbetsplats och förflyttningar inom och mellan områdena är en stor utmaning i arbetet. Mer än 2/3 av driftarbetena sker med maskin och/eller fordon. Lastbilar, servicefordon, lastmaskiner, traktorer, åkgräsklippare, jordfräsar, röjsågar, häcksaxar och lövblåsar, är bara några av dom maskiner och fordon som används. Arbetet innehåller också många uppgifter med stora självkörande eller mindre transporterade maskiner.

Omvärldsrelaterade och maskinrelaterade begränsningsfaktorer gör arbetet mindre effektivt på trånga och ojämna ytor som numera är en mycket stor andel av de intensivt skötta ytorna. I gränssnittet mellan arbetskrävande och maskinkrävande moment finns robotisering som en väsentlig möjlighet till effektivisering. Övergången till fossilfria bränslen, elbilar och batterimaskiner är på god väg men vissa frågetecken uppstår under omvandlingen och vissa begränsningar är svåra att komma runt utan att påverka effektivitet och uthållighet.

Fokus på driftsäkerhet blir allt viktigare eftersom vi övergår till färre depåer/fasta arbetsställen och blir mer mobila både i parkskötsel, kyrkogårds-/fastighetsskötsel och hos entreprenörerna. Arbetsuppgifterna innehåller många arbetskrävande moment som är svåra att mekanisera, som renhållning, lövhantering, planteringsskötsel och gräsputsning. I dessa arbeten med handhållna/handförda maskiner finns omfattande utmaningar kring arbetsställningar och arbetsrörelser, tunga lyft, långa arbetspass och stora ställtider.

Maskinpriserna har stigit kraftigt på senare tid och ofta är det intressant att köpa nyare begagnat som park- och kyrkogårdsförvaltning, men vad ska vi då tänka på?

Att vara förutseende kring service och underhåll är oerhört viktigt men ibland behöver just dessa frågor lyftas upp ännu mer än tidigare eftersom sårbarheten ökar i takt med mer mobila och maskinintensiva arbeten. Ur hållbarhetssynpunkt är det också just service och underhåll som är en viktig nyckel till lång livslängd.

Program

08.30: Maria Malmberg, delägare och kursansvarig, Acama AB hälsar välkommen och introducerar dagens kurs.

08.35 – 09.30: Utmaningar kring maskiner och fordon, behov och användningsområden, konstruktioner, omvärlds- och arbetsmiljö, ekonomi mm. Föreläsare: Claes-Anders Malmberg, VD Acama AB, som har mångårig erfarenhet av dessa frågor i olika utemiljöförvaltningar.

09.30 – 09.45: Paus

09.45 – 10.15: Claes-Anders Malmberg fortsätter sin föredragsdel med frågorna om arbetsrobotar och övergången till fossilfria bränslen.

10.15 – 10.45: Service och underhåll för bästa driftsäkerhet och lång livstid. Praktiska exempel, tips och råd.
Gästföreläsare: Jörgen Enander, maskinkonsult med mångårig erfarenhet av maskinhandel och verkstadsledning.

10.45 – 11.00: Paus

11.00 – 11.30: Jörgen Enander fortsätter sin föredragsdel med att tänka på vid köp av begagnade maskiner och fordon, samt frågorna om hantering av bränslen och hantering av laddstationer för batterier.

11.30 – 11.50: Panelsamtal mellan Claes-Anders Malmberg och Jörgen Enander med reflektioner kring frågan om vad som utförs bäst i egen verkstad/ extern verkstad. Och vilka förbrukningsmaterial och reservdelar som behövas i hållas lager för att säkra driftbarheten.

11.50 – 12.00: Sammanfattning.

Kostnad:
Vid anmälan av:
1 person: 1800kr/pers
2-3 personer: 1500kr/pers
4 personer eller fler: 1200kr/pers

Avgiften är exklusive moms.
Inkluderat i priset är lärarledd livesänd halvdag och digital kursdokumentation.

Sista anmälningsdag är 1 vecka innan kursstart.

Praktisk information:
Kursen hålls via det digitala och kostnadsfria mötesverktyget ZOOM.
Du kan deltaga direkt via webbläsaren eller genom att ladda ner programmet.

En instruktion för programmet skickas ut i samband med kallelsen till kursen.

Webbkamera och mikrofon behövs inte då dessa ej kommer användas av deltagarna under kursen.

Digitalt kursmaterial skickas ut via dropbox tillsammans med digitalt kursintyg efter genomförd kurs.

Om du har några frågor så kan du maila direkt till Maria Malmberg på maria@acama.se

Avbokning:
Senast 2 veckor innan kursstart.
Vid avbokning senare än 2 veckor innan kursstart måste beställaren ersätta Acama AB med 100% av kurskostnaden.
Dock är det möjligt att byta ut deltagare fram till och med kursdagen.