Biologisk mångfald i praktiken
Kurser

Biologisk mångfald i praktiken

Hur gör man rent praktiskt när man sköter och vårdar miljön för att gynna den biologiska mångfalden? […]

Vårda kulturhistoriska utemiljöer
Kurser

Att vårda kulturhistoriska utemiljöer

Vilka lagar och regler kan gälla kulturhistoriska utemiljöer och vad innebär de för deras drift och underhåll? […]

Buskar och häckar i fokus
Kurser

Buskar och häckar i fokus

I den här kursen tittar vi närmare på de val vi kan göra för att våra buskage och häckar ska leverera under lång tid genom att undvika onödiga problem och arbetsmoment.. […]

Artrik ängsmark
Kurser

Artrik ängsmark

Trots det starka intresset för ängsmark och ängsskötsel minskar antalet arter i nästan alla våra ängsmarker. Vad beror det på? […]

Tätortsnära Ängsmark
Kurser

Tätortsnära ängsmark

I den här kursen tittar vi närmare på de olika faktorer som kännetecknar ny, urban ängsmark. Innehållet bygger vidare på kursen “Ängsmarken i fokus”, men fungerar även fristående.. […]

Gräsklippning i fokus
Kurser

Gräsklippning i fokus

Gräsklippning är ofta 25% av utemiljöarbetet under säsong. Extra resurskrävande är det på trånga ytor eller där vi har hög arbetsintensitet på klippning och putsning.. […]

Vatten på allmän plats
Kurser

Vatten på allmän plats

Vattenfrågan har kommit i fokus de senaste åren och ännu mycket mer i år. Torkan kräver mer bevattning än vi har varit vana vid.. […]