Kyrkogårdens maskiner, fordon och redskap
Kurser

Kyrkogårdens maskiner, fordon & redskap

Kyrkogårdsarbetet innehåller många maskinkrävande moment med stora självkörande eller mindre transporterade maskiner. Omvärldsrelaterade och maskinrelaterade begränsningsfaktorer gör arbetet mindre effektivt på trånga och ojämna ytor och det är viktigt att ta tillvara nya maskinmöjligheter. […]

Växtmaterial i fokus
Kurser

Växtmaterial i fokus

Växtmaterial är en viktig del av arbetsvolymen och kostnaderna. Gröna värden spelar stor roll både för gestaltning, upplevelser, servicetjänster och nyttan som samhällets gröna lunga. […]

Hållbara lekplatser i fokus
Kurser

Hållbara lekplatser i fokus

Befintliga lekplatser får ofta stryka på foten eftersom pengarna inte räcker till att rusta upp överallt. Inte minst i ytterområden. Satsningar på nya lekplatsers tillgänglighet är självklart men att hitta material som uppfyller både driftkrav, tillgänglighetskrav och miljökrav samtidigt är en stor utmaning. […]

Säkra lyft: Kistor och gravstenar
Kurser

Säkra lyft: Kistor och gravstenar

Återkommande skador ses i tunga och upprepad manuell och maskinell hantering av gravstenar och kistor. Säkra lyft- och förflyttningsanordningar och rätt arbetsteknik är en förutsättning både för att minska riskerna och säkerställa en värdig hantering. […]

God markförvaltning i fokus
Kurser

God markförvaltning i fokus

En av tidens stora utmaningar är att utveckla och säkerställa god markförvaltning. En annan är att utveckla och säkerställa att allmän platsmark och fastigheters utemiljöer uppfyller ställda krav till en godtagbar nivå och i en rimlig omfattning.. […]

Vårda gravkultur och kyrkogårdsmiljö
Kurser

Vårda gravkultur och kyrkogårdsmiljö 

En av tidens stora utmaningar är att utveckla och säkerställa god gravkultur. En annan är att utveckla och säkerställa att hela kyrkogårdsmiljön uppfyller ställda krav till en godtagbar nivå och i en rimlig omfattning.. […]

Kyrkogårdsdagarna 2022
Kurser

Kyrkogårdsdagarna 2022

I höst ordnar vi precis som förra våren två livesända halvdagar för ledare och medarbetare hos kyrkogårdsförvaltningarna. Årets tema är: Förena god kyrkogårdskultur med effektivt arbete […]