Säsongsplanteringar i fokus
Kurser

Säsongsplanteringar i fokus

Hur gör vi rätt växtval och kompositioner till våra urnor, lådor, amplar, koner och paradrabatter? […]

Kurser

Maskiner och fordon för park och kyrkogård

Hur väljer vi rätt maskinpark för rätt ändamål utifrån behov, användningsområden, konstruktion, omvärlds- och arbetsmiljö, ekonomi mm? […]

Perenner i vått och torrt Kurs om Perenner
Kurser

Perenner i vått och torrt

I en tid av skyfall, heta somrar och blötare vintrar är det en utmaning att välja rätt växt till rätt plats. […]

Biologisk mångfald i praktiken
Kurser

Biologisk mångfald i praktiken

Hur gör man rent praktiskt när man sköter och vårdar miljön för att gynna den biologiska mångfalden? […]

Vårda kulturhistoriska utemiljöer
Kurser

Att vårda kulturhistoriska utemiljöer

Vilka lagar och regler kan gälla kulturhistoriska utemiljöer och vad innebär de för deras drift och underhåll? […]

Buskar och häckar i fokus
Kurser

Buskar och häckar i fokus

I den här kursen tittar vi närmare på de val vi kan göra för att våra buskage och häckar ska leverera under lång tid genom att undvika onödiga problem och arbetsmoment.. […]