Perenner i vått och torrt

Perenner i vått och torrt Kurs om Perenner
Paul Maguire/Shutterstock.com

Livesänd webbkurs om perenner
Datum:

Planteringar i ett föränderligt klimat

Frågeställningar

Hur skapar vi vackra och spännande planteringar som överlever torra somrar, blöta vintrar och plötsliga skyfall?

Vilka perenner trivs i en regnbädd och vilka trivs i skuggan av ett bostadshus?

Hur sköter vi perenner på ett ekologiskt, ekonomiskt och ergonomiskt hållbart sätt?

Utmaningar och kort om kursen

I en tid av skyfall, heta somrar och blötare vintrar är det en utmaning att välja rätt växt till rätt plats. Genom att titta på principer från naturens växtsamhällen kan vi skapa naturalistiska planteringar som själva justerar sig efter klimatets svängningar.

Många utemiljöförvaltningar arbetar med att minska sina annuellplanteringar och övergå mer till perenna alternativ. Perenner utgör en allt större del av planteringsytorna medan arbetskrävande häckytor minskar. Men det gäller att tänka rätt och långsiktigt! Denna grundkurs vill förmedla praktiskt och erfarenhetsorienterad kunskap och samtidigt väcka inspiration för både det kort- och långsiktiga arbetet.

Målgruppen är utemiljöförvaltningar och temat för dagen är avpassat för alla som planerar och sköter om perennytor hos kommuner, kyrkogårdsförvaltningar, fastighetsbolag och entreprenörer.

Vi sänder via digitalplattformen Zoom Webinar. Livesänt är tillgängligt, enkelt, interaktivt och prisvärt. Vi kommer också att ha en interaktiv bikupa, samt möjlighet att i realtid ställa frågor till respektive föreläsare i chatten.

Citat från tidigare kursdeltagare:

“Väldigt bra, framförallt uppskattar jag den sista delen med diskussion mellan Kalle och Erikka. Intressant att höra om olika alternativ och er erfarenhet av tex barkmull vs grus men även mer specifika växttips för olika ståndorter. Tack så mycket!”

“Jag tycker kursen var mycket inspirerande, får ny energi att orka vidare trots ansträngd personalsituation. Stärkt i tron på mer naturlika planteringar. Stort tack.”

“Mycket bra och intressant. Bra presentatör/föredragshållare. Stor potential för kurser med fördjupning både vad gäller design och växtval.”

Program

08.30 – 08.35: Maria Malmberg, delägare och kursansvarig, Acama AB hälsar välkommen och introducerar dagens kurs.

08.35 – 09.30: Hur slåss perenner och kan vi få dem att samarbeta? Att skapa lättskötta växtsamhällen som tål lite stryk. Trädgårdsingenjören Erikka Chapman förklarar vad vi kan lära oss från hur växter växer i det vilda. Vad är ståndort och hur kan vi skapa perennplanteringar som fungerar som naturens växtsamhällen? Naturalistiska planteringar passar bra i parker, kyrkogårdar och yttre fastighetsmiljöer.
Gästföreläsare: Erikka Chapman, trädgårdsingenjör, Vild&Vacker trädgård

09.30 – 09.45: Paus

09.45 – 10.05: Maria Malmberg genomför ett gemensamt interaktivt moment i form av digital bikupa med interaktiva chattfrågor till deltagarna på temat: perenner i era organisationer.

10.05 – 10.45: Perenner för olika lägen: vem trivs var? Tips på växter för extremlägen i klimatförändringens tid – rainbeds, torra innergårdar, dagvattendammar och den näringsrika goda jorden där allt drunknar i ogräs.
Gästföreläsare: Karl-Johan Grandell, trädgårdsmästare och landskapsingenjör, perenner.se

10.45 – 11.00: Paus

11.00 – 11.30: Skötsel av perenner – hur gör vi det ekonomiskt, ekologiskt och ergonomiskt hållbart? (Skötsel, tidpunkter, verktyg, miljöhänsyn, kretslopp av näringsämnen)
Gästföreläsare: Karl-Johan Grandell, trädgårdsmästare och landskapsingenjör, perenner.se

11.30 – 11.55: Paneldiskussion mellan Maria, Erikka och Karl-Johan kring svaren från morgonens trendspaning.

11.55 – 12.00: Sammanfattning.

Kostnad:
Vid anmälan av:
1 person: 1800kr/pers
2-3 personer: 1500kr/pers
4 personer eller fler: 1200kr/pers

Avgiften är exklusive moms.
Inkluderat i priset är lärarledd livesänd halvdag och digital kursdokumentation.

Sista anmälningsdag är 1 vecka innan kursstart.

Praktisk information:
Kursen hålls via det digitala och kostnadsfria mötesverktyget ZOOM.
Du kan deltaga direkt via webbläsaren eller genom att ladda ner programmet.

En instruktion för programmet skickas ut i samband med kallelsen till kursen.

Webbkamera och mikrofon behövs inte då dessa ej kommer användas av deltagarna under kursen.

Digitalt kursmaterial skickas ut via dropbox tillsammans med digitalt kursintyg efter genomförd kurs.

Om du har några frågor så kan du maila direkt till Maria Malmberg på maria@acama.se

Avbokning:
Senast 2 veckor innan kursstart.
Vid avbokning senare än 2 veckor innan kursstart måste beställaren ersätta Acama AB med 100% av kurskostnaden.
Dock är det möjligt att byta ut deltagare fram till och med kursdagen.