Växtbädden i fokus

Växtbädden i Fokus

Livesänd webbkurs: Växtbädden i fokus
Datum: 25 Januari, kl. 08:30 – 12:00

Hur anlägger och renoverar vi växtbäddar för att möta tidens krav? Hur optimerar vi växtbäddens vattenhållande förmåga? Hur använder vi biokol för att minska klimatpåverkan och förstärka växtkraften?

Utmaningarna är många. God tillväxtmiljö är inte heller självklar, tvärtom. Bristande jordkvalitet och förekomsten av rotogräs är kanske ett av de allra vanligaste problemen i offentliga miljöer. Tillgången till vatten och näring varierar också kraftigt mellan olika platser och över säsongen. Och i förtätade miljöer är konkurrensen hård om utrymmet.  För liten plats att växa på är ingen bra början.

Rent krasst är det så att många växtbäddar idag ofta har en kortare livslängd än den komponentavskrivning som investeringen beläggs med. I flera genomlysningar under de senaste åren nämns just den korta livslängden på växtbäddar som en stor utmaning. Den verkliga livslängden kretsar från 10 år i park- och fastighetsmiljöer ner till 5 år i gatumiljöer. För att öka livslängden är det viktigt att få rätt växtbäddar till rätt plantor.

Hållbara växtbäddar är inte bara kostnadseffektivt utan också själva grunden för en livsduglig plantering. Därför är det helt rätt att lägga pengar på växtbädd och material, billiglösningar blir ofta kortsiktiga. En grundpelare är att verkligen följa handlingarna och arbeta utifrån fackmässig konstruktion och utförande.

Vi sänder via digitalplattformen Zoom Webinar. Livesänt är tillgängligt, enkelt, interaktivt och prisvärt. Vi kommer också att ha en interaktiv bikupa, samt möjlighet att i realtid ställa frågor till respektive föreläsare i chatten. Kort sagt ett forum för alla!

Program

08.30 Claes-Anders Malmberg, VD, Acama AB, inleder med att kort berätta om erfarenheter kring växtbäddsfrågorna i de senaste genomlysningar av utemiljöverksamheter. Gemensam trendspaning i form av digital bikupa med interaktiva chattfrågor till deltagarna på temat: Växtbädden i fokus.

08.50 Olika typer av växtbäddar och växtjordar, uppbyggnad och egenskaper. Vad ska man tänka särskilt på vid anläggning? Gästföreläsare: Landskapsingenjör Maximilian Löfgren, ML Landskapsingenjör AB.

09.35-09.55 Paus

09.55-10.40 Hur går vi till väga vid renovering av växtbäddarna? Erfarenheter från verkligheten. Renovering av växtbäddar i Beckomberga. Gästföreläsare Marit Rosander, projekterings- och byggledare, Forsen AB.

10.40-11.00 Paus

11.00-11.30 Biokol i växtbäddar – användning och egenskaper. Biokol kommer mer och mer som inslag i växtbäddar. Biokol i jorden gör bl a att det växer bättre, inte minst tack vare stor porositet och vattenhållande förmåga. En viktig fråga är också hållbar och kvalitetssäkrad tillverkning av biokolen. Gästföreläsare Jörgen Nilsson, Skånefrö AB.

11.30-11.55 Claes-Anders Malmberg, VD Acama AB, presenterar resultatet av morgonens gemensamma trendspaning kring växtbädden i fokus.

11.55-12.00 Sammanfattning.

Fakta

Kostnad:
Vid anmälan av:

1 person: 1450kr/pers
2-3 personer: 1300kr/pers
4 personer eller fler: 1100kr/pers

Avgiften är exklusive moms
Inkluderat i priset är lärarledd livesänd halvdag och digital kursdokumentation.

Om du har några frågor kontakta Maria Malmberg på maria@acama.se

Inkluderat i priset är lärarledd livesänd halvdag, digital kursdokumentation samt digitala kursintyg.

Praktisk information:
Kursen hålls via det digitala mötesverktyget ZOOM. Det går att deltaga via webbläsare eller genom att ladda ner programmet kostnadsfritt.

En instruktion för programmet skickas ut i samband med anmälan.
Webbkamera och mikrofon behövs inte då dessa ej kommer användas av deltagarna under dagen.

Vi kommer att hålla interaktiva moment i form av frågor som deltagarna får besvara med hjälp av chattfunktionen. Även ett kort självtest i slutet av kursdagen. 

Möjlighet för frågor finns via chattfunktionen.
Digitala kursintyg utfärdas efter genomförd kurs.

Avbokning:
Senast 2 veckor innan kursstart. Vid avbokning senare än 2 veckor innan kursstart måste beställaren ersätta Acama AB med 100% av kurskostnaden.

Dock är det möjligt att byta ut deltagare fram till och med första kursdagen.