Växtbädden i fokus

Växtbädden i Fokus
Foto: 1000 Words/Shutterstock.com

Livesänd webbkurs om växtbäddar
Datum:

Utmaningar och kort om kursen:

Utmaningarna är många. God tillväxtmiljö är inte heller självklar, tvärtom. Bristande jordkvalitet och förekomsten av rotogräs är kanske ett av de allra vanligaste problemen i offentliga miljöer. Tillgången till vatten och näring varierar också kraftigt mellan olika platser och över säsongen. Och i förtätade miljöer är konkurrensen hård om utrymmet.  För liten plats att växa på är ingen bra början.

Rent krasst är det så att många växtbäddar idag ofta har en kortare livslängd än den komponentavskrivning som investeringen beläggs med. I flera genomlysningar under de senaste åren nämns just den korta livslängden på växtbäddar som en stor utmaning. För att öka livslängden är det viktigt att få rätt växtbäddar till rätt plantor.

Hållbara växtbäddar är inte bara kostnadseffektivt utan också själva grunden för en livsduglig plantering.

Denna grundkurs vill förmedla praktiskt och erfarenhetsorienterad kunskap och samtidigt väcka inspiration för både det kort- och långsiktiga arbetet.

Vi sänder via digitalplattformen Zoom Webinar. Livesänt är tillgängligt, enkelt, interaktivt och prisvärt. Vi kommer också att ha en interaktiv bikupa, samt möjlighet att i realtid ställa frågor till respektive föreläsare i chatten. Kort sagt ett forum för alla!

Målgrupp:

Målgruppen är utemiljöförvaltningar och temat för dagen är avpassat för medarbetare, arbetsledare, planerare och chefer hos kommuner, kyrkogårdsförvaltningar, fastighetsbolag och entreprenörer.

Frågeställningar:

Hur bygger vi upp hållbara växtbäddar och växtjordar som klarar tidens krav?

Hur ska vi tänka vid användning av pimpsten och pimpstensbaserade substrat i våra växtbäddar?

Hur sköter och underhåller vi växtbäddarna på bästa sätt?

Citat från tidigare deltagare:

“Jättebra upplägg och innehåll. Bra längd på de olika blocken.”

“Intressanta föredrag och kopplingen till branschens verklighet är nyttig. Det var bra att det var det var gästföreläsare från olika delar av branschen, det gav ett större perspektiv och en större inblick.”

“Stort tack för idag, mycket matnyttigt och hoppas kunna delta på några fler av era kurser framöver. Nöjd med hur kursen har fungerat rent praktiskt/digitalt.”

“Intressant att ta del av föreläsares kompetens och erfarenhet samt andra kursdeltagares frågor och situationer. Tack för en intressant och givande förmiddag! Väldigt bra kurs!”

Program

08.30: Maria Malmberg, delägare och kursansvarig, Acama AB hälsar välkommen och introducerar dagens kurs.

08.35 – 09.30: Olika typer av växtbäddar och växtjordar, uppbyggnad och egenskaper. Vad ska man tänka särskilt på vid anläggning?
Gästföreläsare: Landskapsingenjör Maximilian Löfgren, landskapsingenjör, Landskapsgruppen AB.

09.30 – 09.45: Paus

09.45 – 10.05: Maria Malmberg, delägare ACAMA genomför ett interaktivt moment där frågor ställs till deltagarna på temat: växtbäddar.

10.05 – 10.45: Hur håller vi på driften växtbäddarna livskraftiga under åren som kommer? Och när måste vi renovera? Praktiska tips och råd.
Gästföreläsare: Sara Utter, landskapsingenjör, Klargrönt AB.

10.45 – 11.00: Paus

11.00 – 11.40: Pimpstenssubstrat för stadens utmanande växtbäddar.
Gästföreläsare: Bengt Syrén, hortonom/teknisk säljare, Bara Mineraler AB.

11.40 – 11.55: Maria Malmberg, delägare ACAMA AB, presenterar resultatet av morgonens interaktiva frågor kring växtbäddar.

11.55 – 12.00: Sammanfattning.

Fakta

Kostnad:
Vid anmälan av:
1 person: 1800kr/pers
2-3 personer: 1500kr/pers
4 personer eller fler: 1200kr/pers

Avgiften är exklusive moms.
Inkluderat i priset är lärarledd livesänd halvdag och digital kursdokumentation.

Sista anmälningsdag är 1 vecka innan kursstart.

Praktisk information:
Kursen hålls via det digitala och kostnadsfria mötesverktyget ZOOM.
Du kan deltaga direkt via webbläsaren eller genom att ladda ner programmet.

En instruktion för programmet skickas ut i samband med kallelsen till kursen.

Webbkamera och mikrofon behövs inte då dessa ej kommer användas av deltagarna under kursen.

Digitalt kursmaterial skickas ut via dropbox tillsammans med digitalt kursintyg efter genomförd kurs.

Om du har några frågor så kan du maila direkt till Maria Malmberg på maria@acama.se

Avbokning:
Senast 2 veckor innan kursstart.
Vid avbokning senare än 2 veckor innan kursstart måste beställaren ersätta Acama AB med 100% av kurskostnaden.
Dock är det möjligt att byta ut deltagare fram till och med kursdagen.