Ward 28 – Zero Waste Management Plant

Foton: ACAMA AB

På inbjudan av MCC – Mysores City Corporation, den kommunala myndigheten här i Mysore, så fick ACAMA chansen att följa med till en av stadens decentraliserade sophanteringsstationer.

4

Ward 28, Kumbarakoppal, Mysore är ett så kallat ”zero waste management plant” med avsikt att inte låta någonting gå till spillo, och med detta har dom lyckats otroligt väl. Depån grundades 2007 så har varit igång länge. Ungefär 7 ton hushållssopor  från 10.000 hushåll samlas in dagligen. Ungefär 60% är komposterbart medan 40% är återvinningsbart, så kallat ”wet waste” respektive ”dry waste”. Komposten omvandlas till organisk gödsel och ges ut gratis till bönder i närområdet, upp till 3kg per dag per person.

5

Det återvinningsbara separeras manuellt i 25-30 olika grupper och säljs till återvinningsverk för väldigt låga summor (vi pratar om några kronor eller ören per kg, prislista i bilden nedan). Deras baskoncept är att ingenting skall gå till spillo.

1

Vi möts på plats av flera ansvariga på depån, men även två män som har varit involverade på ett mer övergripande sätt, i många år. Professor V. Jagannatha – President of FMCCWP (Federation of Mysore City Corporation Wards Parliament) och Satish K. Made Gowda – Jt. Secretary FMCCWP, som även är son till en oerhört inflytelserik man som grundade det här systemet av avfallshantering, och personligen såg till att kämpa mot både allmänhetens ovilja och de politiker som höll staden tillbaka – en man vid namn Demer D. Made Gowda. Han var väl omtyckt i staden då han tog initiativet att börja kämpa för en renare stad. Professor Jagannatha och han har varit oerhört viktiga i utvecklingen av stadens avfallshantering.

2

Professor Jagannatha, som jobbat med bl.a NASA, och spenderat tid i Danmark för utbildning inom avfallshantering och i övrigt har en rik karriär bakom sig, tar sig tiden att berätta historien bakom depån och även avfallshanteringen i Mysore i allmänt över åren. Han fortsätter med att visa oss runt om i depån. Först får vi se där dom hanterar komposten, och får även träffa på några bönder som är där för att hämta sin dagliga gratis mängd gödsel. Här är den enda delen av hela sopstationen som har någon odör alls, resten hålls så ren att det inte luktar alls. Lukten hjälps även av deras minipark de anställda själva skapat, också helt av återvunnet material, frön som de hittat, kompost som de själva gjort och de underhåller den själva. Det är denna park ni ser i titelbilden.

3

Sen får vi se stationen för de återvinningsbara, där arbetare för hand sitter och sopsorterar allt avfall och sen paketeras det för försäljning. Vi får se de olika råmaterialen och får höra vad de säljs för.

6

Allt som allt var det ett mycket givande besök och vi såg ett bra exempel på hållbar sopsortering, från ett annat perspektiv.

Claes-Anders Malmberg, VD Acama AB