En utbildning i hur man gräver & schaktar på ett säkert sätt med Claes-Anders Malmberg. […]

En genomgång av kalkyleringens grunder med Claes-Anders Malmberg. […]

En utbildning i kyrkogårdens arbetsmiljöansvar med Claes-Anders Malmberg. […]

En utbildning i kyrkogårdens upphandlingar med Claes-Anders Malmberg, som under många år har bistått åtskilliga kyrkogårdsverksamheter med att göra upphandlingar. […]

En utbildning i säkert handhavande av park- och trädgårdsmaskiner med Claes-Anders Malmberg, som under många år har hållit säkerhets- och arbetsmiljökurser för åtskilliga förvaltningar över hela landet. […]

En utbildning i att styra och planera begravningsverksamhet med Claes-Anders Malmberg. […]