Tätortsnära ängsmark

Tätortsnära Ängsmark
Foto: Jenny Nilsson

Livesänd webbkurs om tätortsnära ängsmark, “Ängsmarken i fokus” del 2
Datum: 

Att skapa ny ängsmark inne i samhällen kräver kunskap om både ängens och platsens förutsättningar för att önskat resultat ska uppnås. Utan kunskap riskerar vi dyra och tråkiga misslyckanden som kräver resurser och tid att korrigera. Det finns fallgropar både i uppstart och drift som kan undvikas. I mötet mellan äng och stad finns även andra faktorer att ta i beaktning:

    • Påverkas vi av riktlinjer eller regler kring platsens gestaltning när vi vill skapa eller ställa om till äng?

    • Vad tycker allmänheten? Vad kan vi göra för att få med dem på tåget?

    • Vilka maskiner ska vi satsa på? Finns det nyare lösningar i horisonten?

    • Ängsmark är inte billigt; hur kan vi motivera dess värde för både natur och människa?

I den här kursen tittar vi närmare på de olika faktorer som kännetecknar ny, urban ängsmark. Innehållet bygger vidare på kursen “Ängsmarken i fokus”, men fungerar även fristående. Klicka här för att läsa mer om “Ängsmarken i fokus”

Program

8:30 – 8:40:  Introduktion.

Jenny Nilsson, Trädgårdsingenjör, Pantersnigeln Äng & Trädgård

8:40 – 9:30: Nyckeln till framgång.

Med exempel från verkliga ängsprojekt belyser Mats vilka faktorer som lett till olika resultat och ger råd inför nya satsningar. Innan pausen ges deltagare möjliget att ställa frågor utifrån den egna verksamheten.

Mats Runeson, Biolog, Pratensis AB

9:30 – 9:50: Paus

9:50 – 10:10: Nya redskap i ängsskötseln.

Skötseln är avgörande för att ängsmark ska leverera både biologisk mångfald och upplevelsevärden. Utbudet av maskiner för slåtter och uppsamling ökar i takt med ängarnas återtåg. Mats berättar om några olika varianter som används i Sverige och utomlands och hur de skiljer sig åt.

Mats Runeson, Biolog, Pratensis AB

10:10 – 10:40: Gräsomställning till äng – en kommunikativ utmaning.

Att få med sig invånarna på är en viktig del i ängsarbetet. Vi tar del av exempel från en verksamhet där man arbetat med information och folkbildning i samband med ängssatsningar.

Föreläsare ej klar.

10:40 – 11:00: Paus

11:00 – 11:20: Gräsomställning i kulturmiljö.

Att skapa ängar i kulturmärkta miljöer såsom kyrkogårdar, äldre bostadsgårdar och historiska besöksanläggningar kan vara krångligt. Finns det regelverk att förhålla sig till? Hur har andra gjort? Annie Nilsson delger sina erfarenheter som rådgivare.

Annie Nilsson, Rådgivare grönt kulturarv, Ankdammen Konsult

11:20 – 11:40: Aktivera och engagera – Äng som plattform för pedagogik, integration och nöje.

Jenny Nilsson ger olika tips på hur den tätortsnära ängen kan användas för att skapa mervärden för invånare och besökare.

Jenny Nilsson, Trädgårdsingenjör, Pantersnigeln Äng & Trädgård

11:40 – 12:00: Frågestund, summering och avslut

Kostnad:
Vid anmälan av:
1 person: 1700kr/pers
2-3 personer: 1500kr/pers
4 personer eller fler: 1200kr/pers

Avgiften är exklusive moms.
Inkluderat i priset är lärarledd livesänd halvdag och digital kursdokumentation.

Sista anmälningsdag är 1 vecka innan kursstart.

Praktisk information:
Kursen hålls via det digitala och kostnadsfria mötesverktyget ZOOM.
Du kan deltaga direkt via webbläsaren eller genom att ladda ner programmet.

En instruktion för programmet skickas ut i samband med kallelsen till kursen.

Webbkamera och mikrofon behövs inte då dessa ej kommer användas av deltagarna under kursen.

Digitalt kursmaterial skickas ut via dropbox tillsammans med digitalt kursintyg efter genomförd kurs.

Om du har några frågor så kan du maila direkt till Maria Malmberg på maria@acama.se

Avbokning:
Senast 2 veckor innan kursstart.
Vid avbokning senare än 2 veckor innan kursstart måste beställaren ersätta Acama AB med 100% av kurskostnaden.
Dock är det möjligt att byta ut deltagare fram till och med kursdagen.