Vatten på allmän plats

Vatten på allmän plats
Foto: FOTOFILIA Maciej Pazera/Shutterstock.com

Livesänd webbkurs om vatten på allmän plats
Datum:

Frågeställningar 

    • Hur anlägger och sköter vi klimatsmarta vattningslösningar för hårdgjorda ytor och planteringar?

    • Hur dränerar vi bäst våra ytor, både ytligt och på djupet? 

    • Vilken tids- och resursåtgång är rimligt att räkna med i drift och underhåll? 

    • Hur lyfter vi fram gemensamhetsnyttor och möjligheterna till samfinansiering? 

Utmaningar och kort om kursen

Vattenfrågan har kommit i fokusde senaste åren och ännu mycket mer i år. Torkan kräver mer bevattning än vi har varit vana vid. Många förvaltningar har vattentankar efter traktor eller på servicebil och vattning sker på vitt skilda ställen. Mycket vatten avdunstar när det vattnas under ordinarie arbetstid. Vattnar vi inte ofta, gäller det att ha torktåliga växter. Vattningen är en riktigt dyr kostnad. Det saknas inte sällan vattenhållande material och ett genomtänkt upplägg för vattensparande åtgärder.  Lägg till att vi kanske vattnar med rent dricksvatten så är det helt ohållbart.  

Bevattningen är bara en del, den andra är avvattningen. Den samlade vinterperioden blir kortare och växtsäsongen längre, men väderextremerna ökar. Skyfallen är särskilt allvarliga. På hårdgjorda ytor har vi ofta ogenomsläppliga beläggningar som inte dimensionerats med tillräckligt många brunnar och översvämningsskydd. 

Våra drift- och underhållspengar räcker sällan till att regelbundet slamsuga alla rensbrunnar. Det tar inte skyfallen någon hänsyn till och vår dolda underhållsskuld blir verkligt synlig först när det ösregnar. Åtgärder kostar stora pengar och vi behöver hitta samfinansiering mellan huvudmän för allmän platsmark, fastighetsägare och VA-sidan. 

Vi sänder via digitalplattformen Zoom Webinar. Livesänt är tillgängligt, enkelt, interaktivt och prisvärt. Vi kommer också att ha en interaktiv bikupa, samt möjlighet att i realtid ställa frågor till respektive föreläsare i chatten.  

Program

08.30: Maria Malmberg, delägare, Acama AB hälsar välkommen. 

08.35 – 09.30: Klimatsmarta lösningar för dränering och bevattning. Anläggning av dagvattenlösningar i hårdgjorda ytor och planteringar. Vattenbesparande åtgärder lösningar för stationär och mobil bevattning.
Gästföreläsare: Maximilian LöfgrenLandskapsingenjör, Landskapsgruppen.

09.30 – 09.45: Paus 

09.45 – 10.05: Maria Malmberg håller en gemensam trendspaning i form av digital bikupa med interaktiva chattfrågor till deltagarna på temat: vatten på allmän plats. 

10.05 – 10.45: Drift- och underhållsåtgärder för vattning och avvattning, sett från några av de senaste årens genomlysningar. Tids- och resursåtgång, prioriteringar och kostnader.
Föreläsare: Claes-Anders Malmberg, VD Acama AB.

10.45 – 11.00: Paus 

11.00 – 11.30: Idéer kring arbetssätt och processer för hållbara klimatanpassningslösningar. Göteborgsregionens kommunförbund bedriver, med stöd av Vinnova, PEHKA-projektet, etablering av hållbara klimatanpassningsåtgärder.
Gästföreläsare: Ej klar

11.30 – 11.55: Maria Malmberg, presenterar resultatet av förmiddagens gemensamma trendspaning kring vatten på allmän plats. 

11.55 – 12.00: Sammanfattning. 

Fakta

Kostnad:
Vid anmälan av:
1 person: 1800kr/pers
2-3 personer: 1500kr/pers
4 personer eller fler: 1200kr/pers

Avgiften är exklusive moms.
Inkluderat i priset är lärarledd livesänd halvdag och digital kursdokumentation.

Sista anmälningsdag är 1 vecka innan kursstart.

Praktisk information:
Kursen hålls via det digitala och kostnadsfria mötesverktyget ZOOM.
Du kan deltaga direkt via webbläsaren eller genom att ladda ner programmet.

En instruktion för programmet skickas ut i samband med kallelsen till kursen.

Webbkamera och mikrofon behövs inte då dessa ej kommer användas av deltagarna under kursen.

Digitalt kursmaterial skickas ut via dropbox tillsammans med digitalt kursintyg efter genomförd kurs.

Om du har några frågor så kan du maila direkt till Maria Malmberg på maria@acama.se

Avbokning:
Senast 2 veckor innan kursstart.
Vid avbokning senare än 2 veckor innan kursstart måste beställaren ersätta Acama AB med 100% av kurskostnaden.
Dock är det möjligt att byta ut deltagare fram till och med kursdagen.