Säsongsplanteringar i fokus

Säsongsplanteringar i fokus
Foto: Jenny Nilsson

Livesänd webbkurs om säsongsplanteringar
Datum:

Hur gör vi rätt växtval och kompositioner till våra urnor, lådor, amplar, koner och paradrabatter? Vilka klarar bäst torka, väta eller frostnätter? Hur ska vi etablera, sköta och underhålla våra säsongsplanteringar, och hur får vi tag på plantor?

Många utemiljöförvaltningar upplever utmaningar med sina säsongsplanteringar. En av de största är att hålla växterna friska och välmående med begränsade medel. Hur förser vi dem med tillräcklig näring och vatten på en snäv budget? Klarar planteringarna perioder med extremväder såsom ihållande regn eller långvarig torka? Val av odlingskärl, substrat och växtslag blir avgörande för att arbeta resurseffektivt.

Mycket arbete och kraft läggs ner i planering, beställning, mottagning/mellanförvaring, plantering, skötsel och rivning/bortforsling. Det är mycket som ska stämma. Hur jobbar man med säsongsplanteringar på olika arbetsplatser idag och vad är för- och nackdelarna med olika lösningar? Hur går tankarna kring miljö och hållbarhet? Arbetar vi mer idag med t.ex. återbruk av växter, kompostering eller ökat inslag av perenner över annueller?

Denna kurs vill förmedla praktisk och erfarenhetsorienterad kunskap och samtidigt väcka inspiration för både det kort- och långsiktiga arbetet. Målgruppen är utemiljöförvaltningar och temat för dagen är avpassat för medarbetare, arbetsledare, planerare och chefer hos kommuner, kyrkogårdsförvaltningar, fastighetsbolag och entreprenörer.

Huvudföreläsare är Mona Holmberg, Holmberg & Strindberg Trädgårdskonsulter AB, som tidigare under många år ansvarat för säsongsplanteringarna på Göteborgs Botaniska trädgård och är tillsammans med Rigmor Celander författare till boken Nordiskt ljus och italiensk hetta; den svenska bibeln för sommarblommor. Utöver sina många uppdrag inom gestaltning av offentlig utemiljö är hon idag en flitigt anlitad gästlärare på landets olika trädgårdsutbildningar.

Under dagen får vi även möta tre representanter från park- och kyrkogårdsförvaltningar från norr till söder som berättar om sitt arbete med säsongsplanteringar och vad de lärt sig genom åren. Deras berättelser syftar till att inspirera och vägleda oss till smarta, genomtänkta val.

Dagen avslutas med en gemensam paneldiskussion där vi tar upp frågor från både föreläsare och publik.

Citat från tidigare kursdeltagare:

“Kursen har gett mej mycket inspiration inför sommarplanteringen , och en del att tänka på för framtidens planteringar, bra blandning med mycket matnyttigt “

“Jättebra kurs! Toppen att få inblick i hur andra kommuner jobbar, man får perspektiv och nya idéer. Inspirationen är påfylld med kombinations- och växtförslag. Tack!”

“Jag tycker det var intressant och lärorikt. Jag jobbar på en kommun själv med sommarblommor och det är intressant att höra både mindre och större kommuner hur de gör.”

Program

08.30 – 8:40 Introduktion

Jenny Nilsson, Pantersnigeln Äng & Trädgård

08.40 – 9:15 Vad är säsongsväxter och vad behöver de av oss för att trivas?

Mona Holmberg, Holmberg & Strindberg Trädgårdskonsulter AB

9:15 – 9:30 Paus

9:30 – 10:10 Växtkomposition & växtval

Mona Holmberg, Holmberg & Strindberg Trädgårdskonsulter AB

Tre perspektiv på säsongsplanteringar. Varje arbetsplats är unik, med olika förutsättningar som leder till olika lösningar. Köpa in eller odla själv? Välja rätt kärl, jordar, näring och vatten. Planera själv eller delegera? Tre kollegor i branschen berättar utifrån sina perspektiv:

10:10 – 10:35 Ulrika Bohman, Stadsträdgårdsmästare, Bodens kommun. Ulrika har erfarenheter både från Boden och som parkchef/stadsträdgårdsmästare i Piteå kommun. På båda förvaltningar arbetar man mycket med inkludering av personalen vid utformningen av kommunens blomsterprogram. Ulrika minns även omställningen från odling i kommunväxthus till inköp av färdiga plantor.

10:35 – 10:50 Paus

10:50 – 11:15 Maximilian Löfgren, Landskapsingenjör, Landskapsgruppen. Maximilian är tidigare landskapsingenjör på Malmö kyrkogårdsförvaltning där han arbetat i över tio år bland annat med ansvar över säsongsplanteringarna. I sin nuvarande roll som konsult använder han sina erfarenheter för att hjälpa andra kyrkogårdsförvaltningar runt om i landet.

11:15 – 11:40 Camilla Lagerstedt, Parkingenjör Jönköpings kommun. I Jönköping gick man mot strömmen och satsade på nya växthus 2003. Camilla har varit ansvarig för kommunens blomsterprogram i nästan tio år, och arbetade tidigare i växthusen med att driva upp säsongsplantor. 2023 bjöd på en unik utmaning när besparingskrav satte stopp för kommunens sommarurnor.

11:40 – 12:00 Paneldiskussion & frågestund

Kostnad:
Vid anmälan av:
1 person: 1800kr/pers
2-3 personer: 1500kr/pers
4 personer eller fler: 1200kr/pers

Avgiften är exklusive moms.
Inkluderat i priset är lärarledd livesänd halvdag och digital kursdokumentation.

Sista anmälningsdag är 1 vecka innan kursstart.

Praktisk information:
Kursen hålls via det digitala och kostnadsfria mötesverktyget ZOOM.
Du kan deltaga direkt via webbläsaren eller genom att ladda ner programmet.

En instruktion för programmet skickas ut i samband med kallelsen till kursen.

Webbkamera och mikrofon behövs inte då dessa ej kommer användas av deltagarna under kursen.

Digitalt kursmaterial skickas ut via dropbox tillsammans med digitalt kursintyg efter genomförd kurs.

Om du har några frågor så kan du maila direkt till Maria Malmberg på maria@acama.se

Avbokning:
Senast 2 veckor innan kursstart.
Vid avbokning senare än 2 veckor innan kursstart måste beställaren ersätta Acama AB med 100% av kurskostnaden.
Dock är det möjligt att byta ut deltagare fram till och med kursdagen.