Kontroll och besiktning av utemiljöer

Kontroll och besiktning av utemiljöer
Franck Boston/Shutterstock.com

Livesänd webbkurs i kontroll och besiktning av utemiljöer
Datum:

Denna kurs är en halvdagsvariant av vår tvådagarskurs “God markförvaltning i fokus”.

Frågeställningar

Vad betyder besiktningar och egenkontroller för kvalitetssäkring och dokumentation?

Hur görs ordnad överlämning mellan projekt och drift?

Hur genomförs statuskontroller av drift och underhållsarbeten?

Utmaningar och kort om kursen

En av tidens stora utmaningar är att utveckla och säkerställa att allmän platsmark och fastigheters utemiljöer uppfyller ställda krav till en godtagbar nivå och i en rimlig omfattning. Grundläggande är markförvaltningen ska fullgöra myndighetsuppdraget/ fastighetsägaransvaret och vara en trygg och säker plats för alla. Det gäller att ha ett tydligt förvaltarfokus.

För detta krävs både genomtänkta egenkontroller och kvalitetssäkrade besiktningar både vid byggnation, överlämning till drift och under hela förvaltningstiden. Denna kursdag sätter fokus både på uppfyllande av ställda krav och kvalitetssäkringsarbetets praktiska vardag.

Vi sänder via digitalplattformen Zoom Webinar. Livesänt är tillgängligt, enkelt, interaktivt och prisvärt. Vi kommer också att ha en interaktiv bikupa, samt möjlighet att i realtid ställa frågor till respektive föreläsare i chatten.

Program

08.30: Claes-Anders Malmberg, VD, Acama AB hälsar välkommen och inleder kursdagen.

08.40 – 09.30: Besiktningar och kontroller – rutiner och fallgropar. Hur man använder besiktningarna för att kvalitetssäkra drift och underhåll. Gästföreläsning av projektledaren och certifierade besiktningsmannen Birger Ekenstierna, WSP Helsingborg.

09.30 – 09.45: Paus

09.45 – 10.05: Claes-Anders Malmberg berättar i ett par situationsbilder om upplevda utmaningar ute i landet. Gemensam trendspaning i form av digital bikupa med interaktiva chattfrågor till deltagarna på temat: kontroll och besiktning av utemiljöer.

10.05 – 10.45: Vad ser en besiktningsman i sin vardag?  Stora variationer i standard och utgångsläge. Hur inventerar vi nuläget? Handlingsplan för förändring på kort och lång sikt. Goda exempel ur verkligheten. Gästföreläsning av projektledaren och certifierade besiktningsmannen Birger Ekenstierna, WSP Helsingborg.

10.45 – 11.00: Paus

11.00 – 11.30: Överlämning från projekt till drift. Inklusive garantiskötsel av gröna ytor så att dessa hinner etablera sig innan överlämning. Gästföreläsning av projektledaren och certifierade besiktningsmannen Birger Ekenstierna, WSP Helsingborg.

11.30 – 11.55: Claes-Anders Malmberg, VD Acama AB, presenterar resultatet av förmiddagens gemensamma trendspaning kring kontrollerar och besiktningar av utemiljöer. Claes-Anders gör också jämförelser mot de utmaningar och lösningar som framkommit under de genomlysningar han utfört i förvaltningar runt om i landet.

11.55 – 12.00: Sammanfattning.

Kostnad:
Vid anmälan av:
1 person: 1700kr/pers
2-3 personer: 1500kr/pers
4 personer eller fler: 1200kr/pers

Avgiften är exklusive moms.
Inkluderat i priset är lärarledd livesänd halvdag och digital kursdokumentation.

Sista anmälningsdag är 1 vecka innan kursstart.

Praktisk information:
Kursen hålls via det digitala och kostnadsfria mötesverktyget ZOOM.
Du kan deltaga direkt via webbläsaren eller genom att ladda ner programmet.

En instruktion för programmet skickas ut i samband med kallelsen till kursen.

Webbkamera och mikrofon behövs inte då dessa ej kommer användas av deltagarna under kursen.

Digitalt kursmaterial skickas ut via dropbox tillsammans med digitalt kursintyg efter genomförd kurs.

Om du har några frågor så kan du maila direkt till Maria Malmberg på maria@acama.se

Avbokning:
Senast 2 veckor innan kursstart.
Vid avbokning senare än 2 veckor innan kursstart måste beställaren ersätta Acama AB med 100% av kurskostnaden.
Dock är det möjligt att byta ut deltagare fram till och med kursdagen.