Markanläggningar som fungerar i praktiken

Markanläggningar som fungerar i praktiken
jamesteohart/Shutterstock.com

Livesänd webbkurs i markanläggningar som fungerar i praktiken
Datum: 

Denna kurs är en halvdagsvariant av vår tvådagarskurs “Projektstyra och förvalta nya utemiljöer”.

Frågeställningar

Vilka utmaningar står vi inför när nya utemiljöer ska anläggas?

Hur kan samordning och styrning av all utemiljö från planering och projektering till byggnation genomföras och vilka effekter kan man uppnå för den kommande driften?

Hur får man sina markanläggningar i balans under ett livstidsperspektiv? Vad förändras och varför? Vilka konsekvenser är oundvikliga och vilka kan minimeras?

Utmaningar och kort om kursen

Ibland händer det att nyanlagda parker och torg redan efter ett par år börjar förfalla. Platsen är illa skött, vilket skapar otrivsel och otrygghet.

Alltför ofta beror detta på bristande kommunikation i projektet med ett glapp mellan den som projekterar och den som ska underhålla. Projektören får feeling och skapar en fantastisk plats, men den färdiga anläggningen går helt enkelt inte att förvalta på ett bra sätt.

Lösningen på detta är konsensus – att alla parter redan från början kommer överens om hur platsen ska vårdas i framtiden.

Vi sänder via digitalplattformen Zoom Webinar. Livesänt är tillgängligt, enkelt, interaktivt och prisvärt. Vi kommer också att ha en interaktiv bikupa, samt möjlighet att i realtid ställa frågor till respektive föreläsare i chatten.

Program

08.30: Maria Malmberg, delägare Acama AB, hälsar välkommen och introducerar kursen.

08.35 – 09.30: Lösningsfokuserad projektstyrning från START till MÅL. Gör rätt från början! Ta hand om hela kedjan. Korrekta förfrågningsunderlag ger förutsättningar för att anläggningen byggs upp som den ska under entreprenadtiden. Tidig dialog med både beställare och entreprenör gör att det blir lättare att fånga upp frågor i tid. Resultatet blir ett bättre projekt för alla parter.
Föreläsare: Maria Rydell, landskapsarkitekt och certifierad besiktningsman för utemiljö.

09.30 – 09.45: Paus

09.45 – 10.25: Markanläggningar i tiden. Om processer, styrning och samplanering i typiska, kommunala investerings- och exploateringsprojekt. Erfarenheter från de senaste årens genomlysningar som utförts av Acama AB.
Föreläsare: Claes-Anders Malmberg, VD, Acama AB.

10.25  –  10.45: Gemensam trendspaning i form av digital bikupa med interaktiva chattfrågor till deltagarna på temat: markanläggningar som fungerar i praktiken.

10.45  – 11.00: Paus

11.00 – 11.45: ANLÄGGNINGAR I BALANS (Balans i anläggningsinnehavet ur förvaltningsperspektiv samt hållbara metoder i projekten för att inte förkorta anläggningens livslängd.) Maria Rydell.

11.45 – 11.55: Maria Malmberg, delägare Acama AB, presenterar resultatet av förmiddagens gemensamma trendspaning kring markanläggningar som fungerar i praktiken.

11.55  – 12.00: Sammanfattning.

Kostnad:
Vid anmälan av:
1 person: 1700kr/pers
2-3 personer: 1500kr/pers
4 personer eller fler: 1200kr/pers

Avgiften är exklusive moms.
Inkluderat i priset är lärarledd livesänd halvdag och digital kursdokumentation.

Sista anmälningsdag är 1 vecka innan kursstart.

Praktisk information:
Kursen hålls via det digitala och kostnadsfria mötesverktyget ZOOM.
Du kan deltaga direkt via webbläsaren eller genom att ladda ner programmet.

En instruktion för programmet skickas ut i samband med kallelsen till kursen.

Webbkamera och mikrofon behövs inte då dessa ej kommer användas av deltagarna under kursen.

Digitalt kursmaterial skickas ut via dropbox tillsammans med digitalt kursintyg efter genomförd kurs.

Om du har några frågor så kan du maila direkt till Maria Malmberg på maria@acama.se

Avbokning:
Senast 2 veckor innan kursstart.
Vid avbokning senare än 2 veckor innan kursstart måste beställaren ersätta Acama AB med 100% av kurskostnaden.
Dock är det möjligt att byta ut deltagare fram till och med kursdagen.