Säkert kyrkvaktmästeri

Kurs Säkert Kyrkvaktmästeri
Foto: Acama AB

Livesänd webbkurs i säkert kyrkvaktmästeri
Datum:

Vi har nu släppt “Säkert kyrkvaktmästeri” som kapitelindelad inspelad webbkurs för er som vill gå kursen i egen takt och kunna gå tillbaka och se om de segment som är viktigast för just dig.

Klicka här för att gå till sidan för den inspelade kursen.

ARBETSGIVAREN ÄR SKYLDIG att se till att arbeten i samband med användning av arbetsutrustning och arbeten med förhöjda arbetsmiljörisker sker på ett säkert sätt. Kyrkvaktmästare och kyrkogårdsarbetare runt om i landet har ett ansvarsfullt och varierat serviceyrke i församlingens tjänst. Denna komprimerade, livesända fortbildning ger viktiga kunskaper som ett led i att minimera riskerna och förebygga olyckor.

Mål:
Att ge fördjupad inblick i och kunskap om arbetets särskilda utmaningar, samt ge enkla och värdefulla hjälpmedel för att stärka sig i yrkesrollen samtidigt som kursen också belyser vardagsrisker och säkerhetsregler som behöver beaktas och förebyggas.

Citat från tidigare webbkurser:
– “Allt var bra, fick veta mycket vad man ska och inte ska göra för att undvika olyckor”
– “Jag tycker att kursen berört många av våra arbetsuppgifter – jättebra! Också bra att få intruktioner och annat i olåsta wordformat. Tack för idag!”
– 
Tack så mycket. Jag har egentligen inga förslag på hur ni förbättrar det här konceptet. Jag är tacksam för det här alternativet till utbildning. Visst är det trevligt att komma ut ibland. Men det är inte alltid man har möjlighet till det. Då är de här kortare distansutbildningarna ett trevligt alternativ. Så än en gång: Tack så mycket.
– “Bra att hinna med så mycket på kort tid”
– “Bra checklistor och att få igång tankeverksamhet inom säkerhet”
“Bra inlevelse. Mycket bra exempel tagna ur verkliga händelser”

Kursledare är Claes-Anders Malmberg (bild nedan), som har mångårig erfarenhet inom branschen. Det hålls även en kort gästföreläsning av ORAX AB.

Claes-Anders Malmberg

Målgrupp:

Kyrkvaktmästare och kyrkogårdsarbetare.

Kursinnehåll:

• Inre tjänst i kapell och kyrka, t ex förvaring, hantering, transport och visning av kista, risker i samband med begravningsceremoni och därmed förenliga moment

• Arbete på stege och arbetsbock

• Ergonomi, buller, vibrationer och kemikaliehantering

• Arbete med handhållna och handförda småmaskiner som trimmer, lövblås, häcksax, motorgräsklippare, snöslunga etc.

• Renhållningsarbete, städning och soptömning

• Kort genomgång av serviceyrkenas grundvalar och kontakter med kyrko- och kyrkogårdsbesökare

• Trygg utemiljö och fastighetsägares ansvar

• Vad gäller för ensamarbete, minderåriga och frivilligas medverkan?

Kostnad:
Vid anmälan av:
1 person: 1800kr/pers
2-3 personer: 1500kr/pers
4 personer eller fler: 1200kr/pers

Avgiften är exklusive moms.
Inkluderat i priset är lärarledd livesänd halvdag och digital kursdokumentation.

Sista anmälningsdag är 1 vecka innan kursstart.

Praktisk information:
Kursen hålls via det digitala och kostnadsfria mötesverktyget ZOOM.
Du kan deltaga direkt via webbläsaren eller genom att ladda ner programmet.

En instruktion för programmet skickas ut i samband med kallelsen till kursen.

Webbkamera och mikrofon behövs inte då dessa ej kommer användas av deltagarna under kursen.

Digitalt kursmaterial skickas ut via dropbox tillsammans med digitalt kursintyg efter genomförd kurs.

Om du har några frågor så kan du maila direkt till Maria Malmberg på maria@acama.se

Avbokning:
Senast 2 veckor innan kursstart.
Vid avbokning senare än 2 veckor innan kursstart måste beställaren ersätta Acama AB med 100% av kurskostnaden.
Dock är det möjligt att byta ut deltagare fram till och med kursdagen.

Uppdragsutbildning:

Kursen går även att beställa som en uppdragsutbildning. Kontakta oss via formuläret nedan för mer information.