Säkert kyrkvaktmästeri

Kurs Säkert Kyrkvaktmästeri

Livesänd webbkurs i säkert kyrkvaktmästeri
Datum: Nya datum kommer till hösten
Kurserna hålls från kl. 08.30-12.00

ARBETSGIVAREN ÄR SKYLDIG att se till att arbeten i samband med användning av arbetsutrustning och arbeten med förhöjda arbetsmiljörisker sker på ett säkert sätt. Kyrkvaktmästare och kyrkogårdsarbetare runt om i landet har ett ansvarsfullt och varierat serviceyrke i församlingens tjänst. Denna komprimerade, livesända fortbildning ger viktiga kunskaper som ett led i att minimera riskerna och förebygga olyckor.

Mål:
Att ge fördjupad inblick i och kunskap om arbetets särskilda utmaningar, samt ge enkla och värdefulla hjälpmedel för att stärka sig i yrkesrollen samtidigt som kursen också belyser vardagsrisker och säkerhetsregler som behöver beaktas och förebyggas.

Citat från tidigare webbkurser:
– “Allt var bra, fick veta mycket vad man ska och inte ska göra för att undvika olyckor”
– “Jag tycker att kursen berört många av våra arbetsuppgifter – jättebra! Också bra att få intruktioner och annat i olåsta wordformat. Tack för idag!”
– “Informativt och lättillgängligt. Bred kurs, berörde många arbetsmoment. Bra att få materialet efter.”
– “Bra att hinna med så mycket på kort tid”
– “Bra checklistor och att få igång tankeverksamhet inom säkerhet”
“Bra inlevelse. Mycket bra exempel tagna ur verkliga händelser”

Kursledare är Claes-Anders Malmberg (bild nedan), som har mångårig erfarenhet inom branschen. 

Claes-Anders Malmberg

Målgrupp:

Kyrkvaktmästare och kyrkogårdsarbetare.

Kursinnehåll:

• Inre tjänst i kapell och kyrka, t ex förvaring, hantering, transport och visning av kista, risker i samband med begravningsceremoni och därmed förenliga moment

• Arbete på stege och arbetsbock

• Ergonomi, buller, vibrationer och kemikaliehantering

• Arbete med handhållna och handförda småmaskiner som trimmer, lövblås, häcksax, motorgräsklippare, snöslunga etc.

• Renhållningsarbete, städning och soptömning

• Kort genomgång av serviceyrkenas grundvalar och kontakter med kyrko- och kyrkogårdsbesökare

• Trygg utemiljö och fastighetsägares ansvar

• Vad gäller för ensamarbete, minderåriga och frivilligas medverkan?

Fakta

Digitalt kursmaterial skickas ut via dropbox.

Kursledare: Claes-Anders Malmberg, VD Acama AB.

Webbkursen ges via kursplattformen Zoom som kostnadsfritt kan laddas ner och användas.

Kostnad:
Vid anmälan av:
1 person: 1450kr/pers
2-3 personer: 1300kr/pers
4 personer eller fler: 1100kr/pers

Avgiften är exklusive moms
Inkluderat i priset är lärarledd livesänd halvdag och digital kursdokumentation.

Har du frågor om kursen, hör av dig till Maria Malmberg på maria@acama.se

Praktisk information:
Kursen hålls via det digitala mötesverktyget ZOOM. Programmet måste laddas ner men är helt kostnadsfritt.
En instruktion för programmet skickas ut i samband med anmälan.
Webbkamera och mikrofon behövs inte då dessa ej kommer användas av deltagarna under dagen.

Vi kommer att hålla interaktiva moment i form av frågor som deltagarna får besvara med hjälp av chattfunktionen.
Möjlighet för frågor finns via chattfunktionen.
Digitala kursintyg och digitalt kursmaterial skickas ut efter genomförd kurs.

Avbokning:
Senast 2 veckor innan kursstart. Vid avbokning senare än 2 veckor innan kursstart måste beställaren ersätta Acama AB med 100% av kurskostnaden.
Dock är det möjligt att byta ut deltagare fram till och med kursdagen.

Uppdragsutbildning:

Kursen går även att beställa som digital eller fysisk uppdragsutbildning. Just nu har vi ett kampanjpris för uppdragsutbildningar: 20.000kr ex. moms för obegränsat antal deltagare. Kontakta oss via formuläret nedan för mer information.