Introduktion till kursen

En utbildning i säkert kyrkvaktmästeri med Claes-Anders Malmberg, som under många år har hållit säkerhets- och arbetsmiljökurser för åtskilliga förvaltningar över hela landet. En föreläsning, en genomgång av alla arbets- och maskininstruktioner du får med när du köper kursen och även vanliga frågor och svar.

Kursen är indelad i tre avsnitt och avsnitten är indelade i kapitel. När du har kollat klart ett kapitel slutför du det och går vidare till nästa. Kapitelindelningen gör så att du enkelt kan navigera och gå tillbaka till de sektioner som du vill kolla på igen.

När du har genomfört hela kursen får du ett kursintyg i pdf-format som certifikat på att du har gått kursen.

I kursen ingår 14st arbets- och maskininstruktioner som du kan använda när du jobbar med säkerheten och arbetsmiljön hos er.

Total tid: 3 timmar och 35 minuter.

Pris: 1 månads tillgång: 1195kr, 1 års tillgång: 1695kr – priser är inklusive moms.
Är ni fler än 3 som vill gå kursen? Använd formuläret längst ner på sidan för ett rabatterat pris!

Citat från tidigare webbkurser:
– “Allt var bra, fick veta mycket vad man ska och inte ska göra för att undvika olyckor”
– “Jag tycker att kursen berört många av våra arbetsuppgifter – jättebra! Också bra att få intruktioner och annat i olåsta wordformat. Tack för idag!”
– 
Tack så mycket. Jag har egentligen inga förslag på hur ni förbättrar det här konceptet. Jag är tacksam för det här alternativet till utbildning. Visst är det trevligt att komma ut ibland. Men det är inte alltid man har möjlighet till det. Då är de här kortare distansutbildningarna ett trevligt alternativ. Så än en gång: Tack så mycket.
– “Bra att hinna med så mycket på kort tid”
– “Bra checklistor och att få igång tankeverksamhet inom säkerhet”
– “Bra inlevelse. Mycket bra exempel tagna ur verkliga händelser”

Under kursen får du lära dig:

  • Inre tjänst i kapell och kyrka, t. ex. förvaring, hantering, transport och visning av kista, risker i samband med begravningsceremoni och därmed förenliga moment

  • Ergonomi, buller, vibrationer och kemikaliehantering

  • Arbete med handhållna och handförda småmaskiner som trimmer, lövblås, häcksax, motorgräsklippare, snöslunga etc.

  • Renhållningsarbete, städning och soptömning

  • Kort genomgång av serviceyrkenas grundvalar och kontakter med kyrko- och kyrkogårdsbesökare

  • Trygg utemiljö och fastighetsägares ansvar

  • Vad gäller för ensamarbete, minderåriga och frivilligas medverkan?

  • Arbete på stege och arbetsbock

Kursens innehåll:

Säkert kyrkvaktmästeri

Avsnitt 1: Säkert kyrkvaktmästeri
Arbetsmiljö
Kapelltjänst och arbete på kyrkogård eller kyrkoplaner
Underlättande utrustning från ORAX AB
Arbete på stege
Hur får vi nöjda besökare?
Riskbedömning
Checklistor är viktigt
Renhållningsarbetets särskilda utmaningar
Viktigt om minderåriga och ensamarbete
Användning av personlig skyddsutrustning
Hygien och mikroorganismer
Kemiska arbetsmiljörisker
Viktigt om vibrationer
Ergonomiska arbetsmiljörisker
Viktigt om buller och hörsel
Brandskyddsarbete

Avsnitt 2: Materialgenomgång
Ensamarbete
Minderåriga
Avtal och instruktion för köpta tjänster och entreprenader
Arbete från stege
Kemikaliehantering
Renhållningsarbete
Gräsklippare, handhållen
Häcksax
Lövblås
Personbil, tjänstebil
Snöslunga
Trimmer
Egenkontroll – fordon
Brandskyddsarbete

Avsnitt 3: Vanliga frågor och svar
Vanliga frågor och svar när det gäller säkert kyrkvaktmästeri

Är ni fler än 3 som vill gå kursen?
Använd formuläret nedan för att få ett rabatterat pris!
Skriv era uppgifter i meddelanderutan, hur många ni är, om ni vill ha tillgång i ett år eller en månad och om det gäller fler kurser eller endast denna!