Säkra lyft: Kistor och gravstenar

Säkra lyft: Kistor och gravstenar
Foto: Acama AB

Livesänd webbkurs i säkra lyft av kistor och gravstenar
Datum:

Vi har nu släppt kursen i inspelat format – Klicka här för att gå till den inspelade kursen!

Frågeställningar

Hur lyfter vi säkert med maskin eller för hand för att skydda oss själva och människorna i vår närhet?

Vad säger arbetsmiljöreglerna om lyftanordningar och manuella lyft? Hur delar vi in arbetsmiljöriskerna i allvarliga risker och övriga risker?

Vilka hjälpmedel finns att använda och gör vi arbetsmomenten på bästa sätt?

Vilka instruktioner behöver vi upprätta för att göra regler, arbetssätt, använda av hjälpmedel etc. kända, förstådda och använda?

Målgrupp

Arbetsledare, lagledare, kyrkogårdsarbetare och kyrkvaktmästare.

Utmaningar och kort om kursen

Till våra livesända grundkurser i säker gravgrävning och säkert kyrkvaktmästeri ordnar vi nu en halvdags fördjupningskurs om maskinella och manuella lyft.

Återkommande skador ses i tunga och upprepad manuell och maskinell hantering av gravstenar och kistor. Säkra lyft- och förflyttningsanordningar och rätt arbetsteknik är en förutsättning både för att minska riskerna och säkerställa en värdig hantering.

Under kursen tar vi bland annat upp:

    • Gällande föreskrifter för maskinella och manuella lyft.

    • Om olika lyftredskap som handtag, stensaxar och stroppar.

    • Om vanliga kisthanteringsvagnar och deras egenskaper.

    • Om risksituationer vid kontroll av gravstenssäkerheten.

    • Om vanligt förekommande tillbud och olyckor i samband med arbetena.

Till kursmaterialet hör förutom kursdokumentation också olika mallar till instruktioner och kontrollistor.

Kursledare är Claes-Anders Malmberg, VD Acama AB. Vi sänder via digitalplattformen Zoom Webinar mellan kl 08.30-12.00 med två korta pauser inlagda i schemat. Det finns möjlighet att ställa frågor i chatten och vi kommer ställa interaktiva frågor för deltagare att svara på under kursen.

Fakta

Kostnad:
Vid anmälan av:
1 person: 1800kr/pers
2-3 personer: 1500kr/pers
4 personer eller fler: 1200kr/pers

Avgiften är exklusive moms.
Inkluderat i priset är lärarledd livesänd halvdag och digital kursdokumentation.

Sista anmälningsdag är 1 vecka innan kursstart.

Praktisk information:
Kursen hålls via det digitala och kostnadsfria mötesverktyget ZOOM.
Du kan deltaga direkt via webbläsaren eller genom att ladda ner programmet.

En instruktion för programmet skickas ut i samband med kallelsen till kursen.

Webbkamera och mikrofon behövs inte då dessa ej kommer användas av deltagarna under kursen.

Digitalt kursmaterial skickas ut via dropbox tillsammans med digitalt kursintyg efter genomförd kurs.

Om du har några frågor så kan du maila direkt till Maria Malmberg på maria@acama.se

Avbokning:
Senast 2 veckor innan kursstart.
Vid avbokning senare än 2 veckor innan kursstart måste beställaren ersätta Acama AB med 100% av kurskostnaden.
Dock är det möjligt att byta ut deltagare fram till och med kursdagen.