Klimatsmarta lösningar för utemiljön

Klimatsmarta lösningar för utemiljön
Foto: Engineer studio/Shutterstock.com

Livesänd webbkurs om klimatsmarta lösningar för utemiljön
Datum:

Kursens frågeställningar

  • Hur anlägger och underhåller vi klimatanpassade markanläggningar?
  • Hur löser vi vattning och avvattning med tillvaratagande av regnvatten och dränering som klarar översvämmande situationer?
  • Hur optimerar vi växtbäddens vattenhållande och näringsgivande förmåga för att minska klimatpåverkan och förstärka växtkraften?

Utmaningar och kort om kursen

Utmaningarna är många. God tillväxtmiljö är inte heller självklar, tvärtom. Tillgången till vatten och näring varierar kraftigt mellan olika platser och över säsongen. Och i förtätade miljöer är konkurrensen väldigt hård om utrymmet. För liten plats att växa på är ingen bra början.

Rent krasst är det så att många markanläggningar idag ofta har en kortare livslängd än den komponentavskrivning som investeringen beläggs med. För att öka livslängden är det viktigt att hitta hållbara klimatanpassningsåtgärder.

Torkan blir bara värre år från år. Tillgången till och transporten av det livgivande vattnet är en mycket svår fråga att lösa. Vi kan t.ex. inte använda brandposterna och vi har fler mobila arbetsplatser på uppsplittrade skötselytor.

Vi sänder via digitalplattformen Zoom Webinar. Vi kommer också att ha en interaktiv bikupa, samt möjlighet att i realtid ställa frågor till respektive föreläsare i chatten.

Program

08.30: Maria Malmberg, delägare, Acama AB hälsar välkommen.

08.35 – 09.30: Klimatsmarta och traditionella växtbäddar. Skillnaden mellan traditionella växtbäddar, biokols- och pimpstensinblandade växtbäddar och regnvattenbäddar? Vad ska man tänka särskilt på vid planering och projektering för att uppnå hållbar klimatanpassning?
Gästföreläsare: Maximilian Löfgren, Landskapsingenjör, Landskapsgruppen.

09.30 – 09.45: Paus

09.45 – 10.05: Maria Malmberg håller en gemensam trendspaning i form av digital bikupa med interaktiva chattfrågor till deltagarna på temat: Klimatsmarta lösningar för utemiljön – vad betyder det för dig?

10.05 – 10.45: Klimatsmart grönyta i slutet system (Skånefrös försöksprojekt i Östra Tommarp 2020-22 på tre delytor, vardera stor som en tennisgräsplan. Gummiduk under ytan, dräneringsvattnet går till slutna behållare och har översvämningsskydd. En intelligent styrcentral och underbevattningssystem som tar vara på allt vatten och näring. Inget går ut i grundvattnet.
Föreläsare: Claes- Anders Malmberg, VD Acama AB

10.45 – 11.00: Paus

11.00 – 11.30: PEHKA- projektet- etablering av hållbara klimatanpassnings-lösningar (https://goteborgsregionen.se/projekt/2021-11-01-pehka—etablering-av-hallbara-klimatanpassningslosningar ). Göteborgsregionens kommunförbund bedriver med stöd av Vinnova PEHKA-projektet för att i fördjupad samverkan nå nya arbetssätt och ökad kunskap.

För att klimatanpassningslösningar ska ge effekt krävs att planering och gestaltning löser behoven, att genomförandet kan ske enligt en tydlig plan och att drift och skötsel är realiserbar utifrån målen. Intryck från projektets studieresa hösten 2022 till Köpenhamn och Malmö och upplevda, klimatsmarta lösningar.
Gästföreläsare: Joanna Friberg och Lena Wigren, Regionplanerare från Göteborgsregionen.

11.30 – 11.55: Maria Malmberg presenterar resultatet av förmiddagens gemensamma trendspaning kring klimatsmarta lösningar för utemiljön.

11.55 – 12.00: Sammanfattning.

Fakta

Kostnad:
Vid anmälan av:
1 person: 1700kr/pers
2-3 personer: 1500kr/pers
4 personer eller fler: 1200kr/pers

Avgiften är exklusive moms.
Inkluderat i priset är lärarledd livesänd halvdag och digital kursdokumentation.

Sista anmälningsdag är 1 vecka innan kursstart.

Praktisk information:
Kursen hålls via det digitala och kostnadsfria mötesverktyget ZOOM.
Du kan deltaga direkt via webbläsaren eller genom att ladda ner programmet.

En instruktion för programmet skickas ut i samband med kallelsen till kursen.

Webbkamera och mikrofon behövs inte då dessa ej kommer användas av deltagarna under kursen.

Digitalt kursmaterial skickas ut via dropbox tillsammans med digitalt kursintyg efter genomförd kurs.

Om du har några frågor så kan du maila direkt till Maria Malmberg på maria@acama.se

Avbokning:
Senast 2 veckor innan kursstart.
Vid avbokning senare än 2 veckor innan kursstart måste beställaren ersätta Acama AB med 100% av kurskostnaden.
Dock är det möjligt att byta ut deltagare fram till och med kursdagen.