Klimatsmarta lösningar för utemiljön
Kurser

Klimatsmarta lösningar för utemiljön

Utmaningarna är många. God tillväxtmiljö är inte heller självklar, tvärtom. Tillgången till vatten och näring varierar kraftigt mellan olika platser och över säsongen. Och i förtätade miljöer är konkurrensen väldigt hård om utrymmet. […]

Klimatsmarta lösningar för utemiljön
Park

Klimatsmarta grönytor i slutna system

Vattenfrågan har kommit i fokus de senaste åren och ännu mycket mer i år. Torkan kräver mer bevattning än vi har varit vana vid. Många förvaltningar har vattentankar efter traktor eller på servicebil och vattning sker på vitt skilda ställen. […]

Inspiration

Ta vara på solen med eget mikroklimat

Du ska inte tro det blir sommar ifall du inte själv sätter fart. Ja, du kan i alla fall skynda på den genom att bygga en plats där vårsolen fångas och fördriver vintern.

[…]