Kyrkogårdar i klimatets tjänst
Kyrkogård

Kyrkogårdar i klimatets tjänst

Numera går inte en dag utan att ordet klimat inte nämns i media. Rapporter om extremväder har duggat tätt de senaste åren världen över.. […]

Klimatets-paverkan-pa-park-och-utemiljoarbeten
Park

Klimatets påverkan på park- och utemiljöarbete

I Sverige har klimatförändringarna en påtaglig inverkan på parkunderhåll och utemiljöarbete, vilket kräver anpassning och innovativa åtgärder.. […]

Regnvatten och översvämningar
Park

Regnvatten och översvämningar

Vatten är en av våra viktigaste resurser och det är viktigt att hantera det på ett hållbart sätt för att säkerställa att det finns tillräckligt med vatten för alla behoven.. […]

Klimatsmarta lösningar för utemiljön
Kurser

Klimatsmarta lösningar för utemiljön

Utmaningarna är många. God tillväxtmiljö är inte heller självklar, tvärtom. Tillgången till vatten och näring varierar kraftigt mellan olika platser och över säsongen. Och i förtätade miljöer är konkurrensen väldigt hård om utrymmet. […]

Klimatsmarta lösningar för utemiljön
Park

Klimatsmarta grönytor i slutna system

Vattenfrågan har kommit i fokus de senaste åren och ännu mycket mer i år. Torkan kräver mer bevattning än vi har varit vana vid. Många förvaltningar har vattentankar efter traktor eller på servicebil och vattning sker på vitt skilda ställen. […]

Inspiration

Ta vara på solen med eget mikroklimat

Du ska inte tro det blir sommar ifall du inte själv sätter fart. Ja, du kan i alla fall skynda på den genom att bygga en plats där vårsolen fångas och fördriver vintern.

[…]