Hållbara lekplatser i fokus

Hållbara lekplatser i fokus
Foto: Sanchai Khudpin/Shutterstock.com

Livesänd webbkurs om hållbara lekplatser
Datum:

Frågeställningar

    • Hur får vi bättre medvetenhet om regelkrav och säkerhetstänk?

    • Var går gränsen för en lägsta godtagbar standard?

    • Hur sätter vi fokus på lekplatsernas hela livscykel?

    • Hur hittar vi rätt balans mellan gestaltning, tillgänglighetskrav, miljökrav och driftkrav när vi bygger nytt eller renoverar?  

Utmaningar och kort om kursen

Befintliga lekplatser får ofta stryka på foten eftersom pengarna inte räcker till att rusta upp överallt. Inte minst i ytterområden. Satsningar på nya lekplatsers tillgänglighet är självklart men att hitta material som uppfyller både driftkrav, tillgänglighetskrav och miljökrav samtidigt är en stor utmaning. Det går ofta att uppfylla en del av kraven men inte alla. De nya lekplatserna kan också bli för gestaltade, svårskötta och med utrustning som snabbt kräver underhåll. Tillgänglighet är svår att möta.

Många kämpar med underhållet och ser att slitage och vandalisering sliter på de befintliga lekmiljöerna. Och förstås med den svåraste avvägningen, vad som ska prioriteras. Driftbudgeten och underhållsbudgeten ökar inte trots att kostnaderna ökar. Mitt i allt nybyggande får vi inte bara bygga färdigt och dra vidare, utan behöver göra en bra överlämning. Och hjälpa driften få pengar att verkligen underhålla detta. Slitagetålighet är en faktor vi behöver se mer till. En livstidskalkyl kan visa att det som är dyrare från början blir billigare i längden. Både räknat i pengar och miljöhänsyn.

Var ligger vi tydligt över eller under en tänkt lägsta godtagbar standard? Hur tydliggör vi för ledning och politik att vi måste öka underhållet? Svaret är att vi behöver sätta fokus på anläggningens hela livscykel och inte bara på den korta tid den är helt nyinvigd.  Och då är det bra att utbilda egen personal inom området för förebyggande underhåll. På så sätt säkerställer vi att lekplatsens viktiga delar underhålls rätt.

Vi sänder via digitalplattformen Zoom Webinar. Vi kommer också att ha en interaktiv bikupa, samt möjlighet att i realtid ställa frågor till respektive föreläsare i chatten.

Program

08.30: Maria Malmberg, delägare, Acama AB hälsar välkommen.

08.35 – 09.30: Från idé till färdigt projekt. Hållbara val och smarta lösningar – en erfaren projektledares råd och tips i planering och byggnation av nya lekplatser. Hur ska vi tänka när det gäller utformning och drift av kommunens lekplatser?
Föreläsare: Marit Rosander, byggledare och certifierad besiktningsman för utemiljö, Forsen AB.

09.30 – 09.45: Paus

09.45 – 10.05: Maria Malmberg håller en gemensam trendspaning i form av digital bikupa med interaktiva chattfrågor till deltagarna på temat: Hållbara lekplatser i fokus.

10.05 – 10.45: Sätt livscykeln i fokus och håll koll på kostnaderna i tid. Erfarenheter från finska kommuner och ”tänka-utanför-boxen” för att hitta smarta lösningar även med en liten pengapåse.
Föreläsare: Jens Lindgren, VD, Lappset AB.

10.45 – 11.00: Paus

11.00 – 11.40: Tryggheten framför allt. Tillsyn, kontroll och besiktning. Kommunens och fastighetsägares ansvar. Vad säger EU-normen och var går gränsen för lägsta godtagbara standard? Hur går en besiktning till och vilken dokumentation får beställaren av besiktningspersonen?
Föreläsare: Emelie Nyström, Certifierad besiktningsman, MLI Besiktning AB.

11.40 – 11.55: Maria Malmberg, delägare, Acama AB, presenterar resultatet av förmiddagens gemensamma trendspaning kring hållbara lekplatser i fokus.

11.55 – 12.00: Sammanfattning.

Fakta

Kostnad:
Vid anmälan av:
1 person: 1700kr/pers
2-3 personer: 1500kr/pers
4 personer eller fler: 1200kr/pers

Avgiften är exklusive moms.
Inkluderat i priset är lärarledd livesänd halvdag och digital kursdokumentation.

Sista anmälningsdag är 1 vecka innan kursstart.

Praktisk information:
Kursen hålls via det digitala och kostnadsfria mötesverktyget ZOOM.
Du kan deltaga direkt via webbläsaren eller genom att ladda ner programmet.

En instruktion för programmet skickas ut i samband med kallelsen till kursen.

Webbkamera och mikrofon behövs inte då dessa ej kommer användas av deltagarna under kursen.

Digitalt kursmaterial skickas ut via dropbox tillsammans med digitalt kursintyg efter genomförd kurs.

Om du har några frågor så kan du maila direkt till Maria Malmberg på maria@acama.se

Avbokning:
Senast 2 veckor innan kursstart.
Vid avbokning senare än 2 veckor innan kursstart måste beställaren ersätta Acama AB med 100% av kurskostnaden.
Dock är det möjligt att byta ut deltagare fram till och med kursdagen.