Tillgängliga lekplatser

Tilllgängliga lekplatser
realpeople/Shutterstock.com

Livesänd webbkurs om tillgängliga lekplatser
Datum: 

Frågeställningar

  • Hur skapar vi lekplatser som är tillgängliga för alla?
  • Hur skapar vi lekplatser som inkluderar genom att ta hänsyn till individuella förutsättningar och funktionsnedsättningar?
  • Hur fångar vi upp vägen in i lek med ett lugnare tempo, som är öppen för alla?
  • Hur förhindrar vi att det som fångats upp i planeringsskedet inte försvinner eller nedprioriteras när det väl kommer till beslut och genomförande?

Utmaningar och kort om kursen

Traditionella lekplatser är inte anpassade för barn med kognitiv nedsättning, problem med att interagera socialt eller som har motoriksvårigheter. Att arbeta aktivt med inkluderande i lekplatsutformningen kan göra stor skillnad både för individen och i hela samhällsansvaret.

Barn med NPF har behov av tydligt definierade rum. De behöver också lättare språngbrädor in i leken för att våga vara med. Att leka i marknivå är extra viktigt för barn med NPF eftersom marknivå ger lättare orienterbarhet och trygghet. Bra lek kan  börja lågt och successivt bli högre för att kunna känna tydlighet i att här börjar jag (t. ex. i en hinderbana) och sen går det uppåt och följer en tydlig linje.

Barn med NPF har stor rädsla att misslyckas, att ramla eller skada sig. En lekplats i markhöjd underlättar och ger trygghet som tar bort rädsla av tex fall. Vuxna kan lätt följa med och vara vid sidan om för att ge barnen trygghet. De kan vara med både nära intill och på håll och de har tydlig uppsikt på marknivå.

Vi sänder via digitalplattformen Zoom Webinar. Livesänt är tillgängligt, enkelt, interaktivt och prisvärt. Vi kommer också att ha en interaktiv bikupa, samt möjlighet att i realtid ställa frågor till respektive föreläsare i chatten.

Citat från tidigare deltagare:
“Jättebra att vi fick inblick från olika yrkesroller. Även tydlighet i vad NPF är.”

“Jag är nöjd med ert upplägg med avstämning mot slutet där man får dela och höra vad andra i branschen har att säga”

“Väldigt bra och givande föreläsningar och jag har fått ny kunskap som jag kan använda inte bara på tillgänglighetsanpassade lekplatser utan egentligen på alla typer av ytor där människor ska befinna sig. Tack!”

Målgrupp

Kursen riktar sig bl.a. till landskapsarkitekter, samhällsplanerare, byggledare, chefer, arbetsledare och medarbetare i byggande och driftande förvaltningar.

Program

08.30 – 08.35: Maria Malmberg, delägare och kursansvarig, Acama AB hälsar välkommen och introducerar kursen.

08.35 – 09.30: Hur kan vi göra utemiljöer trygga utifrån perspektivet neuropsykiatrisk funktionsnedsättning? Vilka utmaningar behöver övervinnas för att uppnå hög tillgänglighet?
Gästföreläsare: Joanna Lundin, skolutvecklare och författare, Skolkraft AB

09.30 – 09.45: Paus

09.45 – 10.05: Maria Malmberg genom för en gemensam trendspaning i form av digital bikupa med interaktiva chattfrågor till deltagarna på temat: tillgängliga lekplatser.

10.05 – 10.45: Hur ska barn och vuxna med funktionsvariationer kunna använda och ha glädje av våra lekparker och gym? Vi ger också exempel på utrustningar och lösningar som tillsammans bildar miljöer som är tillgängliga för alla.
Gästföreläsare: Josefin Wernestad, landskapsarkitekt, Lappset Sverige AB

10.45 – 11.00: Paus

11.00 – 11.30: Vi tar upp ett praktiskt case med en nyanlagd lekplats som byggts med inkluderingsperspektivet i fokus.
Gästföreläsare ej klar.

11.30 – 11.55: Maria Malmberg presenterar resultatet av förmiddagens gemensamma trendspaning kring tillgängliga lekplatser.

11.55 – 12.00: Sammanfattning.

Fakta

Kostnad:
Vid anmälan av:
1 person: 1800kr/pers
2-3 personer: 1500kr/pers
4 personer eller fler: 1200kr/pers

Avgiften är exklusive moms.
Inkluderat i priset är lärarledd livesänd halvdag och digital kursdokumentation.

Sista anmälningsdag är 1 vecka innan kursstart.

Praktisk information:
Kursen hålls via det digitala och kostnadsfria mötesverktyget ZOOM.
Du kan deltaga direkt via webbläsaren eller genom att ladda ner programmet.

En instruktion för programmet skickas ut i samband med kallelsen till kursen.

Webbkamera och mikrofon behövs inte då dessa ej kommer användas av deltagarna under kursen.

Digitalt kursmaterial skickas ut via dropbox tillsammans med digitalt kursintyg efter genomförd kurs.

Om du har några frågor så kan du maila direkt till Maria Malmberg på maria@acama.se

Avbokning:
Senast 2 veckor innan kursstart.
Vid avbokning senare än 2 veckor innan kursstart måste beställaren ersätta Acama AB med 100% av kurskostnaden.
Dock är det möjligt att byta ut deltagare fram till och med kursdagen.