Lekplatser – från projekt till drift och underhåll

Lekplatser-Fran-projekt-till-drift-och-underhall-Webbkurs
Foto: Victoria OM/Shutterstock.com

Livesänd webbkurs om lekplatser

Hur ska vi gå till väga för att både bygga och förvalta lekvänliga, driftsäkra och underhållsvariabla lekplatser som håller för tidens krav? Hållbarhet i alla led och delar av livscykeln hamnar därmed i fokus. Länge var den fysiska leken på lekplatsen självklar och den kommunala lekplatsen hade en given plats även i mindre bostadsområden. 

Lekplatssäkerhet i form av regelbunden tillsyn, kontroller och årlig besiktning av certifierad besiktningsperson gör mycket för tryggheten på dom bestående lekplatserna och ingår självklart i den grundläggande driftkostnaden. Trygg utemiljö med insyn, belysning och renhållning är andra delar av driften. Men bara drift ger ingen garanti för att lekplatsen med sina aktiviteter och möjligheter fortsätter att vara lekbar. 

En ny lekplats med sina komponenter har ofta en avskrivningstid på runt 20 år och förväntas alltså kunna behålla sitt värde minus 5% varje år. Det förutsätter givetvis att vi förutom drift även sitter in förebyggande och planerat underhåll av både utrustning och ytor. 

Det blir två intressanta halvdagar med välkända och branschkunniga föreläsare samlade på temat. Livesänt är tillgängligt, enkelt, interaktivt och prisvärt. Kort sagt ett forum för alla!

Vi måste möta våra kostnader och leverera mycket pang för pengarna, en stor utmaning om man har många lekplatser, utspridda i kommunen och många behov att fylla. Med rätt planering och projektering, tydlig projektledning och rätt överlämnande till driften är en god start på lekplatsens liv redo att börja. Drift- och underhållsplanering och budgetering kräver noggranna val och kontinuerlig kontroll av lägsta godtagbara standard i förhållande till vad som byggts och ska uppnås i form av tillgänglighet, säkerhet, renhet och upplevelsevärden.

Vi kommer också att ha en interaktiv bikupa, samt möjlighet att i realtid ställa frågor till respektive föreläsare i chatten. Vi sänder via digitalplattformen Zoom Webinar.

Citat från tidigare webbkurser:
– “Engagemang, verklighet, inte bara teori, djupt kunnande.”
– “Bra föreläsare, bra program, smidigt med webbaserad utbildning och att dem läggs som halvdagar.”
– “Mycket intressanta föreläsningar och ett bra tempo, samt bra blandning av ämnen/teman. Mycket bra att det är två halvdagar i stället för en heldag.”
– “Bra föreläsningar och bra att det var uppdelat på två halvdagar. Intressant med exempel från olika kommuner.”

Program dag 1

08.30 – 08.35 Inledning 

08.35-09.30 Från idé till färdigt projekt. Hållbara val och smarta lösningar –  projektledares och byggledares råd och tips i planering och byggnation av nya lekplatser.
Föreläsare: Maria Rydell, projektledare/landskapsarkitekt LAR/MSA, Forsen AB.

09.30-09.50 Paus

09.50.-10.20 Aktuella utmaningar kring drift och underhåll av befintliga lekplatser i offentlig miljö. Erfarenheter från senaste årens produktionsgenomlysningar.
Föreläsare: Claes-Anders Malmberg, Acama AB.

10.20-10.40 Gemensam trendspaning i form av digital bikupa med interaktiva chattfrågor och pollenkäter till deltagarna på temat: Lekplatser i offentliga rummet. Moderator: Claes-Anders Malmberg, Acama AB.

10.40-11.00 Paus

11.00-11.35 Sätt livscykeln i fokus och håll koll på kostnaderna i tid. Erfarenheter från finska kommuner och ”tänka-utanför-boxen” för att hitta smarta lösningar även med en liten pengapåse.
Föreläsare: Jens Lindgren, affärsutvecklare och projektledare, Lappset Sweden AB. 

11.35-12.00 Presentation av genomförd bikupa och förnyad chattdiskussion.

Program dag 2

08.30 Inledning.

08.35-09.00. Att räkna på bemanning för drift och underhåll, material-, transport och overheadkostnader. Erfarenheter från genomförda genomlysningar. Enkla kalkyler och exempel från verkligheten.
Föreläsare: Claes-Anders Malmberg, VD, Acama AB

09.00-09.30 Lekplatserna i Västervik. Hur har man tänkt och byggt för att attrahera fler över åldersgränserna i den växande staden. Vad efterfrågas mer och mindre? Och hur kan vi bli bättre på att lämna över från projekt till drift?
Föreläsare: Projekteringsingenjör Anna Selldén, Västerviks kommun.

09.30-09.50 Paus

09.50.-10.20 Tryggheten framför allt. Tillsyn, kontroll och besiktning. Kommunens och fastighetsägares ansvar. Vad säger EU-normen och var går gränsen för lägsta godtagbara standard?
Föreläsare: Emelie Nyström, Certifierad Besiktningsman, MLI Besiktning AB

10.20-10.40 Den kostnadskrävande sanden. Sandytor ska hållas rena, följa EU-normen och fyllas på eller bytas ut när så krävs. Ofta är underhållet eftersatt och nollställningsbehovet stort. Vilka regler gäller och hur kan vi hitta mindre resurskrävande lösningar?
Föreläsare: Mats Svensson, Sandmaster Skandinavien AB

10.40-11.00 Paus

11.00-11.45 Analys av föregående dags trendspaning och vad signalerna betyder i förändringsbehov. Claes-Anders diskuterar vidare åtgärdsbehov inför 2022-2023.
Föreläsare: Claes-Anders Malmberg, VD, Acama AB

11.45-12.00 Sammanfattning och avslutning.

Fakta

 Kostnad:

Vid anmälan av:
1 person: 2900kr/pers
2-3 personer: 2600kr/pers
4 personer eller fler: 2400kr/pers

OBS! Avgiften är exklusive moms

Inkluderat i priset är två lärarledda livesända halvdagar och digital kursdokumentation.

Har du frågor om kursen, kontakta Maria Malmberg på maria@acama.se

Praktisk information:
Kursen hålls via det digitala mötesverktyget ZOOM. Programmet måste laddas ner men är helt kostnadsfritt.

En instruktion för programmet skickas ut i samband med anmälan.

Webbkamera och mikrofon behövs inte då dessa ej kommer användas av deltagarna under dagarna.

Vi kommer att hålla interaktiva moment i form av frågor som deltagarna får besvara med hjälp av chattfunktionen.

Möjlighet för frågor finns via chattfunktionen.

Digitala kursintyg och digitalt kursmaterial skickas ut efter genomförd kurs.

Avbokning:
Senast 2 veckor innan kursstart. Vid avbokning senare än 2 veckor innan kursstart måste beställaren ersätta Acama AB med 100% av kurskostnaden.

Dock är det möjligt att byta ut deltagare fram till och med första kursdagen.