Lekplatser
Park

Viktiga vägval för lekplatserna

En nyckelfråga är centraliseringen där man i tätorter och städer satsar på större eller mindre aktivitetsparker med naturmaterial och vattenlekmiljöer.. […]

Underhåll och skötsel av lekplatser
Park

Vikten av underhåll och skötsel av lekplatser

Oavsett storlek på en lekplats är skötsel och underhåll av stor vikt. Du som ägare har ett ansvar gentemot slutanvändaren och riskerna för att skada sig måste minimeras […]

Effektivt underhåll sand lekplats
Park

Effektivt underhåll av sand på lekplats

Förorenad och kompakt sand på lekplatser kan vara skadlig. Hur kan man säkerhetsställa en ren och säker sandyta? Vilka krav ställs på dig som fastighetsägare? […]

Lekmiljöer utveckling och miljö
Park

Lekmiljöer – utveckling och utmaningar, gammalt blir nytt

I mitt arbete på kommunen i Västervik finner jag varje dag nya utmaningar och idéer för att få till barnkonventionens aspekter i utformningen av de lekplatser som är på väg att byggas.. […]

Park

Utmanande underhåll i lekande miljöer

Länge var den fysiska leken på lekplatsen självklar och den kommunala lekplatsen en självklarhet även i mindre bostadsområden. Vissa medelstora städer har idag fortfarande uppåt 1 lekplats per 500 invånare…

[…]