Buskar och häckar i fokus

Buskar och häckar i fokus
Foto: Jenny Nilsson

Livesänd webbkurs om buskar och häckar
Datum: 7 november 2024, kl. 08.30 – 12.00

En lyckad plantering av buskar och häckar kan hålla ett helt arbetsliv. Ändå byts de ofta ut efter en handfull år. Vad gör vi för fel?

I den här kursen tittar vi närmare på de val vi kan göra för att våra buskage och häckar ska leverera under lång tid genom att undvika onödiga problem och arbetsmoment.

Vi tittar bland annat närmare på följande frågor:

    • Hur ska vår skötsel utformas för att hålla växterna i gott skick, både under etableringsåren och längre fram?

    • Vilka växter kan vi välja för att minska driftskostnaderna?

    • Hur får vi våra häckar att leverera och förbli gröna hela vägen ned?

    • Vad kan vi vänta oss för biologisk mångfald i offentliga buskage och häckar, och hur stor roll spelar våra växtval?

Kursens två föreläsare har samlade erfarenheter av buskar och häckar i hela ledet från planta till offentlig plantering:

Maria Nielsen, Landskapsingenjör och produktionschef, Hallbergs Plantskola AB har arbetat med att producera och leverera buskar och barrväxter i mer än 30 år till svensk utemiljö. Parallellt med odlingsansvaret på plantskolan arbetar hon även mycket med att främja biologisk mångfald för att lösa odlingens växtskydds problem och undersöka vilka små och stora djur som söker sig till olika arter och planteringstyper.

Birger Ekenstierna är hortonom, av RISE certifierad besiktningsman utemiljö BEUM och nära 20 års erfarenhet inom park och grönytor för allt som rör anläggnings-, drift- och underhållsentreprenader, främst inom kommunal verksamhet som arbetsledare och parkingenjör, men även inom privata anläggningsbranschen. Genom sina olika roller har Birger stor erfarenhet och insyn i offentliga planteringar, från etablering till underhåll, och ett öga för vad som kan gå fel.

Moderator är Jenny Nilsson, Pantersnigeln Äng & Trädgård, som arbetar med kunskapsförmedling om vilda och odlade växter både inom den egna firman och som anställd på Sveplant AB med det digitala växtverktyget Planter.

Citat från tidigare kursdeltagare:

“Givande och bra övergripande information kring ämnet. Många bra och konkreta tips på hur man sköter och lyckas med sin plantering. Det behöver inte vara varken svårt eller krävande – kunskap och god planering är viktigt! Och just det tycker jag vara bra och inspirerande för framtida projekt. Så tack för en informativ och inspirerande och proffsig förmiddag!”

“Lagom med information för att orka hålla fokus. Dagen har ökat intresset även för beskärning. Kunniga föreläsare ett stort plus. Stort tack för idag!”

“Många nya insikter och även bekräftande av egna tanka och funderingar”

Program:

8:30 – 8:35: Introduktion.

Jenny Nilsson, Trädgårdsingenjör, Pantersnigeln Äng & Trädgård

8:35 – 9:35: Smarta växtval. Att välja rätt art efter platsens förutsättningar är avgörande för att en plantering alls ska överleva. Och för att det ska bli fint och lättskött behövs inte bara rätt art utan även rätt sort. Maria guidar oss genom det svenska växtsortimentet och lyfter fram viktiga egenskaper som vi ska leta efter.

Maria Nielsen, Landskapsingenjör, Hallbergs Plantskola AB

9:35 – 9:50: Paus

9:50 – 10:45: Etableringsskötsel, och sedan..? Med exempel från arbetslivet belyser Birger viktiga faktorer i skötseln av offentliga buskage, solitärbuskar och häckplanteringar som skapar långlivade planteringar. Vi lär oss både om olika insatser och vilka intervaller de bör återkomma i en bra skötselplan.

Birger Ekenstierna, Hortonom, WSP

10:45 – 11:00: Paus

11:00 – 11:40 – Panel: Nyckeln till framgång. Vilka är de vanligaste fallgroparna? Föreläsarna berättar om vanliga missar vid växtval, beställning, leverans och etablering och ger tips på hur de kan undvikas.

Birger Ekenstierna, WSP & Maria Nielsen, Hallbergs plantskola AB

11:40 – 12:00: Frågestund, summering och avslut

Jenny Nilsson, Trädgårdsingenjör, Pantersnigeln Äng & Trädgård

Kostnad:
Vid anmälan av:
1 person: 1800kr/pers
2-3 personer: 1500kr/pers
4 personer eller fler: 1200kr/pers

Avgiften är exklusive moms.
Inkluderat i priset är lärarledd livesänd halvdag och digital kursdokumentation.

Sista anmälningsdag är 1 vecka innan kursstart.

Praktisk information:
Kursen hålls via det digitala och kostnadsfria mötesverktyget ZOOM.
Du kan deltaga direkt via webbläsaren eller genom att ladda ner programmet.

En instruktion för programmet skickas ut i samband med kallelsen till kursen.

Webbkamera och mikrofon behövs inte då dessa ej kommer användas av deltagarna under kursen.

Digitalt kursmaterial skickas ut via dropbox tillsammans med digitalt kursintyg efter genomförd kurs.

Om du har några frågor så kan du maila direkt till Maria Malmberg på maria@acama.se

Avbokning:
Senast 2 veckor innan kursstart.
Vid avbokning senare än 2 veckor innan kursstart måste beställaren ersätta Acama AB med 100% av kurskostnaden.
Dock är det möjligt att byta ut deltagare fram till och med kursdagen.