Ängsmarken i fokus

Ängsmarken i fokus
Foto: Jenny Nilsson

Livesänd webbkurs om ängsmarken
Datum: 19 september 2024, kl. 08.30 – 12.00

Blomsterängar är både en dröm för invånarna och pollinerarna, men utmaningarna är många. Ängen behöver rätt växtförutsättningar, inte minst mager jord. Under denna halvdag pratar vi bl.a. om; Ängsfröer för olika miljöer och olika sorters ängsmark, hur olika redskap och metoder påverkar en ängs mångfald samt hur man utvecklar och förvaltar ängsmark i urbana och tätortsnära miljöer.

Vi lyfter bl.a. dessa frågor under kursen:

Hur skapar och förvaltar vi tätortsnära ängsytor som alternativ och ersättare till det kortklippta och slaghackade gräset?

Hur hanterar vi utvecklingen av ängsmark och hur möter vi utmaningarna på vägen?

Hur får vi kommuninvånare, politiker, medarbetare och andra intressenter engagerade i detta målinriktade arbete?

Citat från tidigare deltagare:

“Bra ljud & bild med bra föreläsare. Smidigt med distanskurser.”

“Jag tycker kursen har varit väldigt intressant! Tack så mycket, jag har lärt mig jättemycket.”

“Toppen med halvdagskurs! Mycket bra föreläsare och en väldigt väl organiserad och planerad kurs. Toppen med pauserna, lagom långa föreläsningar. Absolut ingenting negativt alls. Tack!”

Målgrupp

Målgruppen är utemiljöförvaltningar, samhällsbyggare m fl och temat för dagen är avpassat för chefer, planerare, arbetsledare, markförvaltare m fl hos kommuner, fastighetsbolag och kyrkogårdsförvaltningar.

Program

08.30 – 08.50: Maria Malmberg, Delägare, Acama AB, inleder med en gemensam trendspaning i form av digital bikupa med interaktiva chattfrågor till deltagarna på temat: Ängsmarken i fokus.

08.50 – 09.30: Hur utvecklar och förvaltar man ängsmark i urbana och tätortsnära miljöer för bästa upplevelse och hållbarhet? Erikka går igenom praktiska exempel i ord och bild.
Gästföreläsare: Erikka Chapman, trädgårdsingenjör, Vild&Vacker trädgård 

09.30 – 09.50: Paus

09.50 – 10.40: “Så anlägger man en äng”
Gästföreläsare: Mats Runeson, Biolog, Pratensis AB

10.40 – 11.00: Paus

11.00 – 11.40: Rätt ängsskötsel för natur & människa. Hur olika redskap och metoder påverkar ängens mångfald, stadens invånare och din arbetsmiljö.
Gästföreläsare: Jenny Nilsson, Pantersnigeln Äng & Trädgård

11.40 – 11.55: Maria Malmberg, Delägare, Acama AB, presenterar resultatet av morgonens gemensamma trendspaning kring ängsmarken i fokus.

11.55 – 12.00: Sammanfattning.

Kostnad:
Vid anmälan av:
1 person: 1800kr/pers
2-3 personer: 1500kr/pers
4 personer eller fler: 1200kr/pers

Avgiften är exklusive moms.
Inkluderat i priset är lärarledd livesänd halvdag och digital kursdokumentation.

Sista anmälningsdag är 1 vecka innan kursstart.

Praktisk information:
Kursen hålls via det digitala och kostnadsfria mötesverktyget ZOOM.
Du kan deltaga direkt via webbläsaren eller genom att ladda ner programmet.

En instruktion för programmet skickas ut i samband med kallelsen till kursen.

Webbkamera och mikrofon behövs inte då dessa ej kommer användas av deltagarna under kursen.

Digitalt kursmaterial skickas ut via dropbox tillsammans med digitalt kursintyg efter genomförd kurs.

Om du har några frågor så kan du maila direkt till Maria Malmberg på maria@acama.se

Avbokning:
Senast 2 veckor innan kursstart.
Vid avbokning senare än 2 veckor innan kursstart måste beställaren ersätta Acama AB med 100% av kurskostnaden.
Dock är det möjligt att byta ut deltagare fram till och med kursdagen.