Vad är egentligen ett certifikat?

Foto: Smile Studio AP/Shutterstock.com

Närhelst överensstämmelse testas kan processen kallas “certifiering” och vittnesmålet ger ett “certifikat”. Detta ord är inte skyddat och dess användning är inte heller begränsad för endast vissa organisationer, eftersom ordet bokstavligen betyder “vittnesbörd”.

Därför är det viktigt att den organisation som tillhandahåller certifikatet är pålitlig. Det är också viktigt att veta vad som användes som kriterier för testning innan certifikatet tilldelades.

1) Vid produktcertifikat, är kriterierna bara vissa standarder eller tillämpades även riskbedömning? Innan du snabbt bestämmer dig för att endast använda standarder är det bästa valet, kom ihåg att lekplatsutrustning kan vara helt kompatibel med varje enskilt krav som anges i “EN 1176 standard”, men fortfarande uppenbart farligt. Motsatsen är också sant: Lekplatsutrustning kan misslyckas mot något test eller krav som anges i “EN 1176 standard”, men ändå vara uppenbart säker.

2) När det gäller inspektörens kompetenscertifikat, är kriterierna endast ett certifikat eller ingår även andra kunskapsområden? Till exempel: Riskbedömning, teknisk produktion, layoutdesign och ansvar.

På högsta nivå kan certifieringsprocessen ackrediteras av den relevanta nationella ackrediteringsmyndigheten. I Sverige är det SWEDAC i Borås, i Tyskland är det DAkkS i Berlin och i Finland är det FINAS i Helsingfors.

När certifieringens omfattning är lika ska alla certifikat som beviljats ​​av en ackrediterad certifieringsgivare anses vara likvärdiga. Ackreditering som förvärvats från ett land ska inte anses vara överlägsen ackreditering från ett annat land. När en certifieringsgivare som SERENO eller S2P är ackrediterad i ett land kan den faktiskt inte ackrediteras i något annat!

Certifikat för olika saker

Utrustning kan certifieras. Till exempel täcker “EN 1176” överensstämmelsen med lekplatsutrustning. Den vanligaste europeiska utrustningscertifieraren är “Tüv” ackrediterad av DAkkS.

System kan certifieras. Till exempel kan ett företags tillverkningssystem certifieras i enlighet med “ISO 9001” som omfattar kvalitetsledningssystem.

En persons kompetens att delta i vissa aktiviteter kan intygas. Till exempel om personen har körkort eller inte.

Vad är egentligen certifikatet?

Ett papper eller en fil som har rubriken “certifikat” har endast ringa värde som bevis. Desto viktigare är den underliggande informationen om certifikatets giltighet och utgångsdatum som finns på intygsgivarens webbsida. Varför?

1) Certifikatet kan avbrytas när som helst under dess giltighetstid.

2) Grunden på vilken certifikatet utfärdades kanske inte längre är giltigt. Till exempel har ett “EN 1176”-certifikat för träningsutrustning inget värde efter publiceringen av “EN 16630” 2015.

3) Papper eller elektroniska certifikat kan förfalskas mycket enkelt.

Hur värdefullt är ett certifikat?

Värdet av ett certifikat kan förstås från följande exempel: Två personer krockar med sina bilar. Den ena har körkort och den andra inte. Det kan vara så att den utan körkort var mer försiktig, hade bättre bil, hade bättre hälsa och så vidare. Men ändå skulle vi nog betrakta honom som den som orsakade olyckan och den som är skadeståndsskyldig. Varför? Naturligtvis kräver nationell lagstiftning ett körkort. Om man lägger den anledningen åt sidan finns det inga bevis för att han var kompetent och inte ens föraren själv visste det med säkerhet. Vi känner också att han inte gjorde tillräckligt för att se till att hans körning är säker.

Certifikatet är ett opartiskt uttalande om att vissa krav är uppfyllda. Certifierad lekplatsutrustning kan ha design-, tillverknings- eller installationsfel. En certifierad besiktningsman kan göra fel i sin tolkning eller riskbedömning. Men certifikatet är fortfarande ett bevis på att nödvändiga åtgärder för att skaffa sig kompetens har vidtagits.

Esa Junttila – VD på S2P

Fakta

Skribenten är Esa Junttila (esa@s2p.fi) VD på S2P-certifiering i Finland (www.s2p.fi). Detta internationellt accepterade certifikat för lekplats- och fritidsinspektörer täcker alla 6 kompetensområdena, 17 produktstandarder såsom EN 1176, EN 1177, EN 15312 och EN 16630 samt riskbedömning.