Kommunal vinterväghållning

Kommunal Vinterväghållning
Foto: Shutterstock.com

Livesänd webbkurs i kommunal vinterväghållning
Datum: 8 oktober, 3 december 2024, kl. 08.30 – 12.00

Vi har släppt “Kommunal vinterväghållning” som kapitelindelad inspelad webbkurs för er som vill gå kursen i egen takt och kunna gå tillbaka och se om de segment som är viktigast för just dig.

Klicka här för att gå till sidan för den inspelade kursen.

Acama ordnar nu en livesänd webbkurs i ett viktigt vardagsämne, kommunal vinterväghållning. Kursen ges som halvdagsutbildning med interaktiva frågor i chatten. Kursledare är Acamas VD Claes-Anders Malmberg, som har mångårig erfarenhet av kommunal vinterväghållning och är författare till SKRs handbok “Vitt på Svart”. Efter första pausen gästföreläser meterologen Claes Kempe från SMHI om vinterväder och ruttoptimeringssystem.

Citat från tidigare webbkurs:
– “Bra komplement med digital kurs, när det varit svårare med fysiska kurser. Som vanligt trevligt att lyssna på Claes-Anders, med all kunskap och svar på frågor”
– “Varit kanon. Bra avvägt med pauser så man kunnat fokusera när man väl ska det. Bra material. Tack för idag”
– “Jättebra upplägg, väderavsnittet var intressant att lyssna på, bra förklaringar och slider (bilder) man kan ta med sig till politik vid förklaring. 
– “Tack för en givande förmiddag. Det är så mycket att ha koll på som ny men detta var en bra introduktion till området.”

Snöröjning, halkbekämpning, snöbortforsling och sandupptagning utgör tillsammans en väsentlig del av gatudriftens och fastighetsdriftens kostnader. Ändå gör vi ofta som vi alltid har gjort och fortsätter att gå i gamla fotspår och hjulspår. Kursdagen är praktiskt orienterad och ger en god sammanfattning av lagstiftning, kunskapsläge, arbetstekniker och maskinteknik samt vanliga utförarproblem och driftfrågor.

Målgruppen är arbetsledare, planerare, maskinförare, gatu- och parkarbetare samt fastighetsskötare.

Frågeställningarna är:

 • Vilket ansvar för vinterväghållningen har kommunen som väghållare eller fastighetsägare? 
 • Vad är viktigt att tänka på vid utkallning och val av pådrag?
 • Varför ska man halkbekämpa samtidigt med snöplogning?
 • Hur organiserar man arbetet?
 • Vilka arbets- och maskintekniker används och vilka för- och nackdelar har olika halkbekämpningsmaterial?
 • Hur gör man en korrekt riskbedömning för både vinterväghållning och sandupptagning?
 • Vad kostar allt detta och hur kan vi effektivisera arbetet?

Ur kursinnehållet:

 • Kort genomgång av kommunens och fastighetsägarens ansvar
 • Kort genomgång av kommunikationsarbete internt och externt
 • Kort genomgång av vinterväder, prognoser och olika typer av halka
 • Utkallningens ansvar, nivåer och metoder
 • Skadehantering och exempel på rättsfall
 • Kort genomgång av organisation, budgetering och kostnader
 • Halkbekämpningsmedel, material, metoder och verkan
 • Vinterväghållningsteknik och utrustningsalternativ
 • Säkerhetsarbete och riskbedömning

Kostnad:
Vid anmälan av:
1 person: 1800kr/pers
2-3 personer: 1500kr/pers
4 personer eller fler: 1200kr/pers

Avgiften är exklusive moms.
Inkluderat i priset är lärarledd livesänd halvdag och digital kursdokumentation.

Sista anmälningsdag är 1 vecka innan kursstart.

Praktisk information:
Kursen hålls via det digitala och kostnadsfria mötesverktyget ZOOM.
Du kan deltaga direkt via webbläsaren eller genom att ladda ner programmet.

En instruktion för programmet skickas ut i samband med kallelsen till kursen.

Webbkamera och mikrofon behövs inte då dessa ej kommer användas av deltagarna under kursen.

Digitalt kursmaterial skickas ut via dropbox tillsammans med digitalt kursintyg efter genomförd kurs.

Om du har några frågor så kan du maila direkt till Maria Malmberg på maria@acama.se

Avbokning:
Senast 2 veckor innan kursstart.
Vid avbokning senare än 2 veckor innan kursstart måste beställaren ersätta Acama AB med 100% av kurskostnaden.
Dock är det möjligt att byta ut deltagare fram till och med kursdagen.

Uppdragsutbildning:

Kursen går även att beställa som en uppdragsutbildning. Kontakta oss via formuläret nedan för mer information.