Kommunal vinterväghållning

Livesänd webbkurs i kommunal vinterväghållning
Datum: 8 Februari 2022, kl. 08:30 – 12:00

Acama ordnar nu en livesänd webbkurs i ett viktigt vardagsämne, kommunal vinterväghållning. Kursen ges som halvdagsutbildning med interaktiva frågor i chatten. 

Citat från tidigare webbkurs:
– “Bra komplement med digital kurs, när det varit svårare med fysiska kurser. Som vanligt trevligt att lyssna på Claes-Anders, med all kunskap och svar på frågor”
– “Varit kanon. Bra avvägt med pauser så man kunnat fokusera när man väl ska det. Bra material. Tack för idag”
– “Jättebra upplägg, SMHI var intressant att lyssna på, bra förklaringar och slider (bilder) man kan ta med sig till politik vid förklaring. 
– “Bra presentatör, märks att han är van vid digitala presentationer. Bra med frågechatt så man känner sig delaktig hela tiden”

Snöröjning, halkbekämpning, snöbortforsling och sandupptagning utgör tillsammans en väsentlig del av gatudriftens och fastighetsdriftens kostnader. Ändå gör vi ofta som vi alltid har gjort och fortsätter att gå i gamla fotspår och hjulspår. Kursdagen är praktiskt orienterad och ger en god sammanfattning av lagstiftning, kunskapsläge, arbetstekniker och maskinteknik samt vanliga utförarproblem och driftfrågor.

Målgruppen är arbetsledare, planerare, maskinförare, gatu- och parkarbetare samt fastighetsskötare.

Frågeställningarna är:

 • Vilket ansvar för vinterväghållningen har kommunen som väghållare eller fastighetsägare? 
 • Vad är viktigt att tänka på vid utkallning och val av pådrag?
 • Varför ska man halkbekämpa samtidigt med snöplogning?
 • Hur organiserar man arbetet?
 • Vilka arbets- och maskintekniker används och vilka för- och nackdelar har olika halkbekämpningsmaterial?
 • Hur gör man en korrekt riskbedömning för både vinterväghållning och sandupptagning?
 • Vad kostar allt detta och hur kan vi effektivisera arbetet?

Ur kursinnehållet:

 • Kort genomgång av kommunens och fastighetsägarens ansvar
 • Kort genomgång av kommunikationsarbete internt och externt
 • Kort genomgång av vinterväder, prognoser och olika typer av halka
 • Utkallningens ansvar, nivåer och metoder
 • Skadehantering och exempel på rättsfall
 • Kort genomgång av organisation, budgetering och kostnader
 • Halkbekämpningsmedel, material, metoder och verkan
 • Vinterväghållningsteknik och utrustningsalternativ
 • Säkerhetsarbete och riskbedömning


Kostnad:
Vid anmälan av:
1 person: 1450 kr/pers
2-3 personer: 1300 kr/pers
4 personer eller fler: 1100 kr/pers 

Avgiften är exklusive moms
Inkluderat i priset är lärarledd livesänd halvdag och digital kursdokumentation.

Om du har några frågor så kan du maila direkt till Maria Malmberg på maria@acama.se

Digitalt kursmaterial skickas ut via dropbox.

Kursledare: Claes-Anders Malmberg, VD Acama AB.
Claes-Anders har mångårig erfarenhet på ämnet vinterväghållning och har även varit huvudförfattare av SKR:s handbok “vitt på svart” för kommunal vinterväghållning. Gästföreläsare: Claes-Kempe, meteorolog SMHI

Webbkursen ges via kursplattformen Zoom som kostnadsfritt kan laddas ner och användas. 

Praktisk information:
Kursen hålls via det digitala mötesverktyget ZOOM. Programmet måste laddas ner men är helt kostnadsfritt.

En instruktion för programmet skickas ut i samband med anmälan.
Webbkamera och mikrofon behövs inte då dessa ej kommer användas av deltagarna under dagen.

Vi kommer att hålla interaktiva moment i form av frågor som deltagarna får besvara med hjälp av chattfunktionen. 

Möjlighet för frågor finns via chattfunktionen.
Digitala kursintyg utfärdas efter genomförd kurs.

Avbokning:
Senast 2 veckor innan kursstart. Vid avbokning senare än 2 veckor innan kursstart måste beställaren ersätta Acama AB med 100% av kurskostnaden.

Dock är det möjligt att byta ut deltagare fram till och med kursdagen.

Uppdragsutbildning:

Kursen går även att beställa som digital eller fysisk uppdragsutbildning. Kontakta oss via formuläret nedan för pris och mer information.