Lekplatser
Park

Viktiga vägval för lekplatserna

En nyckelfråga är centraliseringen där man i tätorter och städer satsar på större eller mindre aktivitetsparker med naturmaterial och vattenlekmiljöer.. […]

Kommunal Vinterväghållning
Kurser

Kommunal vinterväghållning

Acama ordnar nu en livesänd webbkurs i ett viktigt vardagsämne, kommunal vinterväghållning. […]

Gata

Visst behöver vi våra gatuarbetare

Vad tänker du på om jag säger, en gatuarbetare? En som tömmer papperskorgar? En som fixar trafikljusen och sätter upp trafikavstängningar när man lagar i gatan?

[…]

Park

Hörnstenar i den kommunala grönyteskötseln

När vi pratar om trender i utemiljön är det inte bara skötselsnålt eller värdeskapande som gäller. Den minsta gemensamma nämnaren i kommunala utemiljöer heter TSRH.

[…]

Gata

7 utmaningar för gata-parkdriften inför 2020

Vilka förändringar och utmaningar står vi inför under 2020? Budget i balans, visa vilket pang vi levererar för pengarna, skapa enkla arbeten, hantera onormala vintrar, klara komponentavskrivningar, kunna rekrytera mm. 

[…]

Gata

Stor effekt av att rusta upp stadsmiljön

Utan statliga resurser och ett rejält omtag med sanering och upprustning hade Plau am See i nordtyska Mecklemburg-Vorpommern inte fått chansen att blomma upp igen.

[…]

Gata

Danderyds kommuns södra entré har fått nytt utseende

Viadukten under Inverness var tidigare klassad som en av kommunen otryggaste platser av Närpolisen i Danderyd. Nu har pelarna målats i olika röda nyanser och ny belysning i form av bland annat kristallkronor skapar en stämningsfull atmosfär under broarna. Satsningen är menad skapa en både tryggare och trevligare passage för såväl fotgängare och cyklister som bilister –  såväl dag som natt.

[…]