Danderyds kommuns södra entré har fått nytt utseende

Foto: Sofia Didrik

Samarbete gav ny plats

Platsens nya utformning är framtaget som ett samarbete mellan Parkavdelningen på Danderyds kommun och ljusdesignerduon Olsson & Linder från Jönköping. Idén om den röda mattan, som skulle förstärka känslan av en kommunentré, utvecklades under processen istället till att pelarna målades röda. Och den tidigare belysningen byttes ut mot spotlights som lyser upp varje pelare ovanifrån.

Kristallkronor

När det är mörkt ute lyser även åtta kristallkronor inneslutna i stora plastklot i tunneltaken under E18 och Roslagsbanan. Kristallkronorna är skapade av Olsson & Linder och har tidigare använts under en ljusinstallation anordnad av Linköpings kommun. Numera hängs de upp hos trädgårdsföreningen i staden som julbelysning. Kristallkronorna i Danderyd är däremot permanenta armaturer.

Tryggare och finare

Tidigare var viadukten under Inverness något av en icke-plats och designåtgärderna var i första hand tänkta att verka rumsskapande. Pelarnas nya färg och belysning hjälper till att knyta ihop områdets olika delar både när det är ljust och mörkt ute. Innan den nya belysningen kom på plats vilade stora delar av viadukten i mörker, men nu  uppfattas rummet både större och mer enhetligt. En ny cykelparkering och nya grusytor har även tillkommit. Tryggare och finare blir nu också förhoppningsvis gångturen för dem som bor i Inverness och måste korsa området under bron på sin väg till Roslagsbanans hållplats i Stocksund. Eller för dem som väljer att passera platsen under kvällspromenaden!

Sofia Didrik, Landskapsarkitekt, Danderyds Kommun

Fakta

44 spotlights lyser upp pelarna.

Pelarna är målade i sex olika nyanser av färgerna rosa, klarrött, vinrött och orange.

Kristallkronorna är inneslutna i stora plastklot gjorda av polykarbonat.

Projektet ingår i kommunens satsning Upprustning E18.

Närpolisen och Trygg i Danderyd har tidigare klassat viadukten under Inverness som en av kommunens mest otrygga platser.

Både fotgängarens, cyklistens och bilistens perspektiv har stått i fokus vid utformningen.

Källa: Danderyds kommun