IT spaning: Web3 kommer att förändra världen

IT spaning web3
Bild: Carl Liwerstrohle

Kommer den att förändra grönytebranschen?

Web1 är det som kom på 1990 talet och var statiskt. Du tittade på sidor via till exempel Netscape. Web2 kom cirka 2004 och medgav interaktion och innehåll skapat av användare, till exempel Facebook. Vad är då Web3?

Enklast kanske är att förklara genom att jämföra med hur det är nu. Du går in på social media och gör ett inlägg. Det landar på en central server och du äger inte innehållet. Någon annan tjänar pengar på ditt innehåll. Utan allas innehåll-ingen social media.

I Web3 äger du innehållet och det ligger utspritt på många datorer, decentraliserat. Det är mycket lägre risk att det går ner och det är i princip omöjligt att stänga av. Web3 bygger på blockchain teknik.

Som en sammanfattning kan man säga Web1-Läsa, Web2-Läsa-Skriva, Web3-Läsa-Skriva-Äga. Nästan lika bra tumregel som “Rimfrost-rattmuff på”, som Sven Melander sa i Nöjesmassakern. Att tillägga är att Web3 har inte riktigt “satt sig” ännu så definitionen är flytande.

Delar i Web3

Tyvärr behövs lite tekniktugg men sätt tändstickor i ögonen och läs så kommer vi snart till möjliga tillämpningar i utemiljöbranschen.

Blockchain

Den mest kända tillämpningen av blockkedjeteknik är kryptovaluta, till exempel Bitcoin och Ethereum. Sluta inte läsa nu för att du kanske kopplar kryptovaluta till scam. Vi kommer att fokusera på tekniken bakom.

Ethereum tillåter smarta kontrakt, det vill säga kod som ligger på blockkedjan och körs på ett förutbestämt sätt och utesluter behovet av mellanhänder, till exempel en bank.

NFT

(Non Fungible Token) gör att du kan äga till exempel en bild. Det har blivit populärt att äga bilder av apor som Bored Ape Yacht Club på OpenSea och de kostar enorma summor.

Metaverse

En digital verklighet där du kan gå runt och göra saker. Till exempel så kan du köpa digitalt land i form av en NFT. Decentraland tillhör en av de mer populära.

DAO

(Decentralized autonomous organization)

En typ av organisation bestående av delägare som får rösta vad organisationen ska göra.

Vad är grejen?

Okej, vad är då revolutionen i det här? Jo, istället för att allt ligger på centraliserade servrar och ägs av stora företag kommer det att ligga decentraliserat och ägas av massorna, eller kanske inte massorna ännu, fortfarande är det bara runt 4% av alla människor på jorden som äger krypto enligt den här 2021 undersökningen från Triple A. Vi är alltså bara i början av den här utvecklingen. Utvecklingen kommer inte vara rak heller så det kommer att finnas proprietära alternativ till vissa delar och antagligen också hybrider.

Tjänster som nu sköts av en mellanhand kan i stället utföras automatiskt. Du behöver inte lita på en tredje part. Det här innebär givetvis ett jättehot mot nuvarande företag som baserar hela sin affärsidé på centralisering (sociala medier till exempel) men även “brick and mortar” företag som banker som utmanas av DeFi. Varför gå till en bank och låna pengar när du lika väl kan låna på Internet eller ännu hellre låna ut dina pengar och få en verklig ränta. Företaget Milo har lanserat bolån mot krypto.

Saker kommer inte att ske över en natt och vi har ingen aning om hur det kommer att bli. Vi är ungefär där Internet var 1997 just nu så vi har inte ens sett de revolutionerande lösningarna som kommer att bli de nya Google och Amazon. Skillnaden är att blockkedjetekniken sprids mycket snabbare än Internet när det kom.

Web3 påverkan på grönytebranschen

Hur kommer då web3 påverka grönytebranschen? Ja, vem vet? Eftersom det är så nytt och utvecklingen går i rasande tempo så får man titta i kristallkulan.

 • Ta betalt för tjänsterna i kryptovaluta och även betala UE och leverantörer. Om man ser kryptovalutor som ett kommande dominerande betalningsmedel kan det vara läge att köpa till exempel Ethereum i närtid så att man om man har tur får en förmånligare “växelkurs” än om 5 år. Vad som kan spela ett spratt är den enorma volatiliteten.
  IT Spaning Web 3
  Foto: Carl Liwerstrohle


  “Jag trodde att DYOR* var ett klädmärke.” Känslan när du köpt ett memecoin baserat på ett tips från någon på Internet och har sett värdet på kryptoportföljen minska med 80% sedan igår.  *DYOR=DoYourOwnResearch.

  Många tror på det hur som helst och El Salvador har gått längst och infört Bitcoin som lagligt betalningsmedel vilket innebär att affärer måste kunna ta emot det.

 • Se till att en del av balansräkningen är i Bitcoin. Gäller både beställare och utförare. Som skydd mot inflationen till exempel. Rio de Janeiro är den senaste staden som planerar att göra det enligt den här artikeln från Coin Telegraph:

 • Smarta kontrakt mellan beställare och entreprenör. När vissa kriterier är uppfyllda släpps betalningar automatiskt. Jag kan tänka mig att AI (Artificiell Intelligens) kommer att bli inblandat på något sätt för att till exempel verifiera ett ÄTA arbete.

 • NFT. Digitalt land säljs i metaverse i form av NFT. Köp land, anlägg en park och ta betalt för reklam som företag vill sätta upp där. Människor flyttar mer och mer in i den virtuella världen så det gäller att försöka flytta efter affärerna dit.

 • I metaverse byggs det för fullt. I den här artikeln från DI beskrivs ett arkitektföretag som är specialiserat på att rita byggnader som ska byggas enbart i metaverse. Där det finns byggnader så behövs det grönytor och någon måste designa och bygga dem. Något mer långsökt kanske är att det även behövs skötsel av de grönytorna, men varför inte. Om grönytorna ska vara realistiska så ska väl gräset växa.

 • Seoul har enligt artikeln från SmartCitiesWorld börjat bygga en digital kopia av sig själv så att de ska göra det möjligt för invånare och turister att besöka parker och sevärdheter så på beställarsidan kanske man behöver börja fundera på hur det här ska gå till på ett bra sätt.

 • Att anlägga en park i metaverse är också ett bra sätt att simulera hur det kan se ut innan man lägger ner krut på att anlägga en i verkligheten.

 • Engagera medborgarna i en parks utveckling genom att de får rösta i en DAO.

 • Hantera närodling genom en DAO. Vem som odlar var men möjliggör även någon form av ursprungsmärkning och möjligheter att sälja vad de odlat.

Okej, jag har bara skrapat på ytan av vad som kan komma att hända i den här spännande utvecklingen. Som sagt, ingen vet vad som kommer men om man inte stannar upp och försöker se vad som precis har kommit och vad som kan tänkas komma får man nöja sig med att senare försöka springa ifatt.

Carl Liwerstrohle – Speed Up AB

Fakta

IT spaningen ingår i en serie artiklar skrivna av Carl Liwerstrohle, grundare av Speed Up AB, www.speedup.se. Ett IT företag med mobila och webblösningar för utemiljö- och fastighetsbranschen. Syftet med artiklarna är att se vilken ny teknik som finns och väcka tankar om hur man skulle kunna applicera den på utemiljöbranschen. Artiklarna är i krönikeformat och kan därigenom vara färgade av hans personliga åsikt. Eftersom artiklarna är i formatet spaning så kan det mycket väl bli så att ingen av teknikerna blir något i verkligheten. Inget av innehållet är finansiellt råd, tekniskt råd eller råd på något sätt. Det är endast edutainment.