Vad är pop-up parker?
Inspiration

Vad är en pop-up park?

Pop-up parker är en relativt ny trend inom stadsplanering och parkdesign som har blivit alltmer populär under de senaste åren.. […]

Måste eller måste vi inte
Gata

Måste eller måste vi inte – vad är samhällsuppdraget?

Precis som i privatlivet upplever vi i offentliga förvaltningar att det är svårt att prioritera. Många uppgifter känns angelägna på och samma gång. Vad ska bort för att något nytt ska kunna göras? […]

IT spaning web3
Inspiration

IT spaning: Web3 kommer att förändra världen

Kommer den att förändra grönytebranschen?
Web1 är det som kom på 1990 talet och var statiskt. Du tittade på sidor via till exempel Netscape. […]

Framtidens kyrkogård
Kyrkogård

Framtidens kyrkogård – i ständig förändring

Begravningsplatser är som samhällsfunktion ansvarig för att avlidna begravs på ett värdigt sätt, och är som fysisk plats väl integrerad i stadsbilden. […]