Vad är pop-up parker?
Inspiration

Vad är en pop-up park?

Pop-up parker är en relativt ny trend inom stadsplanering och parkdesign som har blivit alltmer populär under de senaste åren.. […]

Trender för trädgård och utemiljö 2023
Inspiration

Trender inom trädgård och utemiljö 2023

Trädgårdsbranchen har förändrats mycket de senaste åren och 2023 kommer att bringa en rad nya trender och möjligheter för trädgårdsdesign och skötsel. Här är några av de mest spännande trenderna för utemiljön i Sverige under 2023.. […]

IT spaning web3
Inspiration

IT spaning: Web3 kommer att förändra världen

Kommer den att förändra grönytebranschen?
Web1 är det som kom på 1990 talet och var statiskt. Du tittade på sidor via till exempel Netscape. […]

Framtidens kyrkogård
Kyrkogård

Framtidens kyrkogård – i ständig förändring

Begravningsplatser är som samhällsfunktion ansvarig för att avlidna begravs på ett värdigt sätt, och är som fysisk plats väl integrerad i stadsbilden. […]

Utemiljöbranschen
Park

Utemiljöbranschen 2021 – Trendspaning

Claes-Anders Malmberg diskuterar i denna artikel hur branschen påverkats 2020 och vad vi kan förvänta oss av det nya året 2021.. […]

Park

Vad händer med trädgårdsbranschen 2020?

Lågkonjunkturen är på här med sina isande vindar och det gäller att vara förberedd. Claes-Anders Malmberg diskuterar i denna artikel vad som hänt i tidigare lågkonjunkturer samt vad vi kan förvänta oss av den nya.

 

[…]