Trender inom trädgård och utemiljö 2023

Trender för trädgård och utemiljö 2023
Foto: Ulza/Shutterstock.com

Trädgårdsbranchen har förändrats mycket de senaste åren och 2023 kommer att bringa en rad nya trender och möjligheter för trädgårdsdesign och skötsel. Här är några av de mest spännande trenderna för utemiljön i Sverige under 2023:

Funktionella trädgårdar

Människor har alltid sökt efter en harmonisk balans mellan skönhet och funktion i sin trädgård. 2023 kommer att se en ökad efterfrågan av funktionella trädgårdar, där trädgården dels kan användas som en plats för odling av grönsaker och frukt men även för rekreation och avkoppling. Detta kommer att kräva bättre planering och design för att kunna utnyttja utrymmen på bästa sätt.

Trädgårdar med inbyggda matodlingsområden, träningsområden och utemöbler kommer att vara en stor trend, när människor letar efter sätt att förädla den fria tiden och samtidigt förbättra hälsa och välbefinnande.

Funktionella trädgårdar är också en viktig del av hållbarhetsstrategier för samhällen och städer. Genom att inkludera innovativa trädgårdar i samhällsbyggnad och stadsplanering kan man bidra till att minska koldioxidutsläpp, förbättra luftkvaliteten och öka biodiversiteten i städerna.

Trädgårdar med hållbarhet i fokus

Med en fortsatt ökad medvetenhet om miljön och krav på framtidstänk så kommer hållbara trädgårdar att bli allt mer efterfrågade. Detta innebär att man fokuserar på att använda material och metoder som har låg miljöpåverkan, samt att skapa trädgårdar som är mer självbärande och kräver mindre arbete och resurser.

Ett exempel på detta är att använda lokalt odlade och härdiga växter istället för exotiska arter som kräver mycket vatten och omsorg. Man kan också använda metoder som permakultur, där man försöker imitera naturens ekosystem för att skapa en varaktig och självbärande trädgård.

En sådan trädgård är inte bara bättre för miljön, utan också kan vara en källa till njutning och avkoppling. Genom att skapa en trädgård med hållbarhet i fokus kan man njuta av grönskan och samtidigt bidra till en bättre värld för framtiden.

Smart teknik inom trädgårdsskötsel

Smart teknik kommer att spela en allt större roll i trädgårdsbranschen under 2023. Det syftar till att använda teknologi för att underlätta och förbättra trädgårdsskötseln. Utemiljöer med automatisk bevattning (där en sensor mäter fuktnivån i jorden och aktiverar bevattning när det behövs), belysning och robotgräsklippare kommer att bli allt mer populära.

Utemiljöer med inbyggda sensorer och andra teknologiska lösningar kommer också att vara en viktig trend, eftersom de gör det möjligt för t.ex. förvaltningar att följa och anpassa sina trädgårdar och grönytor på ett enklare och mer effektivt sätt.

Organiska former och naturliga material

Organiska former och naturliga material kommer att vara en stark trend i trädgårdsbranschen under 2023. Trädgårdsanläggare kommer fortsätta att söka efter nya möjligheter att integrera organiska former i sina trädgårdar, såsom kurvor, rundade linjer och nativa stenformationer. Naturenliga vattenfunktioner och växter kommer att bli allt mer populära, eftersom det skapar en känsla av enhet med naturen. Utemöbler och andra tillbehör tillverkade av organiska material, såsom trä och järn, kommer också att fortsätta att växa i popularitet. Dessa material har en varm och inbjudande känsla, och de är också beständiga och lättare att underhålla.

Sammantaget är det uppenbart att trädgårdsbranschen i Sverige kommer att fortsätta att utvecklas och förändras under 2023. Människor kommer att efterfråga trädgårdar som är mer funktionella, hållbara, smarta och naturliga. Detta kommer att ställa högre krav på trädgårdsdesigners och anläggare att leverera utemiljöer som möter dessa krav. Branschen kommer också att fortsätta att ta sig an nya utmaningar, såsom klimatförändringar och minskade resurser.

Det är viktigt att trädgårdsbranschen tar en ledande roll i att utveckla hållbara och klimatsmarta lösningar som är både estetiskt tilltalande och varaktiga. Med det i åtanke så kommer vår bransch att kunna fortsätta att växa och blomstra under 2023 och framöver.

Redaktionen på Gröna Trender