Artrik ängsmark

Artrik ängsmark
Foto: Alex Manders/Shutterstock.com

Livesänd webbkurs om artrik ängsmark, “Ängsmarken i fokus” del 3
Datum:

Lyckad förvaltning och utveckling

Trots det starka intresset för ängsmark och ängsskötsel minskar antalet arter i nästan alla våra ängsmarker. Vad beror det på?

I den här kursen går vi djupare in på vad som krävs för en lyckad förvaltning av artrik ängsmark, som skapar positiv utveckling för den biologiska mångfalden. Hur vi ska utforma vår ängsskötsel för att lyckas och vad blir effekten av olika beslut kring tidpunkter, redskap och utförare?

Kursen vänder sig till dig som:

    • Förvaltar artrika ängsmarker i t.ex. kommunala naturreservat

    • Identifierat intressanta ängsarter vid gräsinventering

    • Vill utveckla artrika ängar från långgräs eller nyanlagda ytor genom högkvalitativ skötsel.

Innehållet bygger vidare på kursen “Ängsmarken i fokus”, och “Tätortsnära ängsmark” men fungerar även fristående.
Klicka här för att läsa mer om “Ängsmarken i fokus”

Program

8:30 – 8:40:  Introduktion

Jenny Nilsson, Trädgårdsingenjör, Pantersnigeln Äng & Trädgård

8:40 – 9:30:  Ängsskötsel för ängens bästa. Med sin långa erfarenhet från förvaltning av naturreservat, praktisk ängsskötsel och rådgivning till markägare har Ingvar följt utvecklingen i olika ängsmarker över lång tid och sett vilken effekt olika skötselbeslut fått för ängens arter.

Gästföreläsare: Ingvar Claesson, Biolog, Länsstyrelsen Västra Götaland

9:30 – 9:45: Paus

9:45 – 10:30: Tecken på artrikedom. Ingvar fortsätter berätta om värdet av rätt ängsskötsel, och ger exempel på växter, svampar och insekter som är lätta att känna igen och avslöjar att en yta är värd att satsa på.

Gästföreläsare: Ingvar Claesson, Biolog, Länsstyrelsen Västra Götaland

10:30 – 10:45: Frågor och diskussion – vilka är de största skötselmissarna vi ska undvika?

Jenny Nilsson, Trädgårdsingenjör, Pantersnigeln Äng & Trädgård

10:45 – 11:00: Paus

11:00 – 11:40: Rätt val i maskindjungeln och lyckad ängsskötsel på entreprenad. Joakim de Capretz arbetar som naturvårdsentreprenör med alla redskap från lie till skotare och ett brinnande naturintresse. Han har provat sig igenom ett stort utbud av små och stora maskiner och ger tips från verkligheten på vilka investeringar som ger mest nytta och vilka man ska undvika. Utifrån sitt perspektiv ger Joakim också sina tankar kring vilka krav kan man ställa på sina entreprenörer, och hur en beställning kan formuleras för att säkra kvaliteten i en bransch där ängskunskaperna brister.

Gästföreläsare: Joakim de Capretz, Stubbfräsarna Syd AB

11:40 – 12:00: Frågestund, summering och avslut

Jenny Nilsson, Trädgårdsingenjör, Pantersnigeln Äng & Trädgård

Kostnad:
Vid anmälan av:
1 person: 1700kr/pers
2-3 personer: 1500kr/pers
4 personer eller fler: 1200kr/pers

Avgiften är exklusive moms.
Inkluderat i priset är lärarledd livesänd halvdag och digital kursdokumentation.

Sista anmälningsdag är 1 vecka innan kursstart.

Praktisk information:
Kursen hålls via det digitala och kostnadsfria mötesverktyget ZOOM.
Du kan deltaga direkt via webbläsaren eller genom att ladda ner programmet.

En instruktion för programmet skickas ut i samband med kallelsen till kursen.

Webbkamera och mikrofon behövs inte då dessa ej kommer användas av deltagarna under kursen.

Digitalt kursmaterial skickas ut via dropbox tillsammans med digitalt kursintyg efter genomförd kurs.

Om du har några frågor så kan du maila direkt till Maria Malmberg på maria@acama.se

Avbokning:
Senast 2 veckor innan kursstart.
Vid avbokning senare än 2 veckor innan kursstart måste beställaren ersätta Acama AB med 100% av kurskostnaden.
Dock är det möjligt att byta ut deltagare fram till och med kursdagen.