Lekplatser idag och imorgon

Foto: Solveig Åkerhielm

Det byggs oerhört många nya lekplatser runt om i Sverige och har gjorts så under ett antal år.

Många kommuner och fastighetsbolag har eftersatt underhållet av lekparker och nu anläggs det för fullt. Varje kommun av rang har temalekparker för att skapa samlingsplatser och utflyktsmål för hela familjen. De är ofta påkostade med många specialbyggda lösningar och fördefinierade funktioner. Fantastiska skapelser som sätter kommunen på kartan och ger barnen en egen plats i stadsbilden. 

28 mars 2014 kunde man läsa i Sydsvenskan att Malmös temalekparker håller på att utarmas på grund av att det är för dyrt att ersätta de specialbyggda lösningarna. Malmö var tidigt ute med temalekparker som har inspirerat många andra kommuner ute i Sverige att satsa på barnen på liknande sätt.

Malmö byggde sina första temalekparker för ca 20 år sedan. Satsningen gjordes efter en inventering av stadens lekparker som visade att de var i uselt skick, precis som på så många andra ställen. Nu är det alltså dags att börja rusta och gör nya investeringar, en trend som pågår över hela Sverige. 

Hur ska man då tänka när man planerar sina nya lekparker?

I Boverkets nya skrift Ge plats för barn och unga en vägledning för planering, utformning och förvaltning av förskolan och skolans utemiljö ges råd och handledning för anläggande av barns utemiljö. En central del i handledningen är barnperspektivet. Att alltid ha i åtanke vem det är som ska nyttja platsen. Det genomsyrar både planering, utformning och förvaltning men också varför utemiljön är så viktig för barns fysiska- och sociala utveckling. 

Precis som skriften belyser är barnperspektiv och dialog med barn en viktig del av utformningen av en lekpark. Det är ju trots allt för barnen som den anläggs. Hur kombinerar man då barns önskemål om den egna utemiljön med de vuxnas krav och begränsningar utifrån ekonomi och DoU? Det är trots allt vuxna som tar de slutgiltiga besluten utifrån rollen som investerare och förvaltare av en plats. 

Mina egna erfarenheter av barndialog har givit mig nya perspektiv och funderingar på lekparkers utformning. Vi funderade länge på hur vi skulle få med den ekonomiska aspekten i vår dialog med barnen. Vi kom fram till ett system där pengar ersattes av stjärnor. Barnen visade stor förståelse både för stjärnsystemet men också för andra barns  behov och intresse. 

Vad man än kommer fram till när man utformar sina lekparker så är det viktigt att man även som vuxen beslutsfattare tar med det ekonomiska perspektivet. Både på kort och lång sikt. Anlägg med förvaltning i åtanke och planera för ett kommande underhåll. Gärna med en väl genomarbetad underhållsplan.

Solveig Åkerhielm, landskapsingenjör

Fakta

Solveig Åkerhielm är landskapsingenjör och egenföretagare.

Hon äger och driver idag växtbutiken Lilla Wextverk.

Klicka här och kolla in Wextverks hemsida: Wextverk.se

Kontakta Solveig på info(at)wextverk.se