Perenner – en fördjupning i naturalistisk gestaltning

Perenner – fördjupning naturalistisk gestaltning

Livesänd webbkurs, fördjupningskurs i perenner
Datum: 24 oktober, 28 november 2024, kl. 08.30 – 12.00

Frågeställningar

    • Hur skapar vi lager i perennplanteringen och utnyttjar växternas funktioner?

    • Hur ser lyckad perennanvändning ut på bostadsgård, kyrkogård och urbana offentliga miljöer?

    • Varför ska vi använda fler vilda perenner och hur gör vi det rent praktiskt?

Kort om kursen:

Kursen är en fortsättning på kursen “Perenner i vått och torrt”, men kan även läsas fristående av alla som har viss förförståelse för ståndort och växtgestaltning.

Fördjupning av naturalistisk gestaltning med avstamp i hur växter beter sig i naturen. Olika lager i planteringen, växternas olika funktioner och former, metoder för gestaltning.

Case från verkligheten med genomgång av användbara växter för bostadsföretag, kyrkogård samt urban miljö. Vad fungerar? Hur ska man tänka? Koncept, gestaltning, växtbädd, plantering och skötsel.

Vilda perenner är i ropet. Varför är det bra att inkludera inhemska perenner i planteringarna, vilka utmaningar finns och hur görs det rent praktiskt?

Målgrupp:
Målgruppen är utemiljöförvaltningar och temat för dagen är avpassat för alla som planerar och sköter om perennytor hos kommuner, kyrkogårdsförvaltningar, fastighetsbolag och entreprenörer.

Program

08.30 – 08.35: Maria Malmberg, delägare och kursansvarig, Acama AB hälsar välkommen och introducerar dagens kurs.

08.35 – 09.20: Naturalistisk gestaltning – att härma vilda växtsamhällen. Trädgårdsingenjören Erikka Chapman presenterar metoder för att gestalta naturalistiska perennplanteringar
Gästföreläsare: Erikka Chapman, trädgårdsingenjör, Vild&Vacker trädgård

09.20 – 09.30 Maria Malmberg genomför ett gemensamt interaktivt moment i form av digital bikupa med interaktiva chattfrågor till deltagarna på temat: naturalistiska perennplanteringar.

09.30 – 09.45: Paus

09.45 – 10.45: Case från verkligheten: Perenner på bostadsgård, kyrkogård och i urban offentlig miljö. Koncept, gestaltning, växtbädd, plantering och skötsel.
Gästföreläsare: Hanna Holmberg, trädgårdsingenjör, kyrkogårdsförvaltningen i Lund

10.45 – 11.00: Paus

11.00 – 11.30: Vilda perenner – varför och hur?
Gästföreläsare: Erikka Chapman, trädgårdsingenjör, Vild&Vacker trädgård

11.30 – 11.55: Paneldiskussion mellan Erikka Chapman och Hanna Holmberg kring svaren från morgonens trendspaning.

11.55 – 12.00: Sammanfattning.

Kostnad:
Vid anmälan av:
1 person: 1800kr/pers
2-3 personer: 1500kr/pers
4 personer eller fler: 1200kr/pers

Avgiften är exklusive moms.
Inkluderat i priset är lärarledd livesänd halvdag och digital kursdokumentation.

Sista anmälningsdag är 1 vecka innan kursstart.

Praktisk information:
Kursen hålls via det digitala och kostnadsfria mötesverktyget ZOOM.
Du kan deltaga direkt via webbläsaren eller genom att ladda ner programmet.

En instruktion för programmet skickas ut i samband med kallelsen till kursen.

Webbkamera och mikrofon behövs inte då dessa ej kommer användas av deltagarna under kursen.

Digitalt kursmaterial skickas ut via dropbox tillsammans med digitalt kursintyg efter genomförd kurs.

Om du har några frågor så kan du maila direkt till Maria Malmberg på maria@acama.se

Avbokning:
Senast 2 veckor innan kursstart.
Vid avbokning senare än 2 veckor innan kursstart måste beställaren ersätta Acama AB med 100% av kurskostnaden.
Dock är det möjligt att byta ut deltagare fram till och med kursdagen.