Växtmaterial i fokus

Växtmaterial i fokus
Foto: 1000 Words/Shutterstock.com

Livesänd webbkurs om växtmaterial
Datum:

Frågeställningar

  • Hur gör vi hållbara växtval för rätt plats och rätt ändamål? Hur ska vi hitta nya alternativ till skötselbesparande växter?
  • Vad ser plantskolorna för trender när det gäller bruksväxter för parker och kyrkogårdar? Hur kan vi som växtköpare bli bättre?
  • Hur får vi bättre grepp om tidsåtgångar och kostnader för skötsel- och underhållsarbeten? Och hur använder vi ”tidslathundar” för prissättning av egna växtarbeten?

Utmaningar och kort om kursen

Växtmaterial är en viktig del av arbetsvolymen och kostnaderna. Gröna värden spelar stor roll både för gestaltning, upplevelser, servicetjänster och nyttan som samhällets gröna lunga. Samtidigt som vi ägnar mycket tid åt planterings- och skötselarbete, är både investerings- och driftpengar mycket begränsade. Växtarbetena kommer sent i anläggningsprocessen och det är lätt att tänka kortsiktigt eller helt enkelt göra fel val. 

Vi måste möta våra kostnader och leverera pang för pengarna, en stor utmaning i dessa inflationspräglade tider. Hållbarhet och korrekta växtval är oerhört viktigt för att möta tidens krav och erhållna budgetramar. Med rätt växtval, inköpsförfarande och produktionsplanering kan skötsel- och underhållsinsatserna optimeras och växternas plats i förvaltningarnas arbete förstärkas.

Vi sänder via digitalplattformen Zoom Webinar. Vi kommer också att ha en interaktiv bikupa, samt möjlighet att i realtid ställa frågor till respektive föreläsare i chatten.

Program

08.30 Claes-Anders Malmberg, VD, Acama AB hälsar välkommen.

08.35 – 09.30 Rätt växter, för rätt ändamål och på rätt plats – smarta och hållbara vägval i växtplaneringen.
Gästföreläsare: Trädgårdsingenjör Jenny Nilsson, Pantersnigeln Äng & Trädgård.

09.30 – 09.45 Paus

09.45 – 10.05 Claes-Anders Malmberg berättar i ett par situationsbilder om upplevda utmaningar ute i landet. Gemensam trendspaning i form av digital bikupa med interaktiva chattfrågor till deltagarna på temat: växtmaterial för parker och kyrkogårdar.

10.05 – 10.45 Vad ser plantskolorna för trender när det gäller växtmaterial? Vad efterfrågas mer och mindre? Och hur kan vi som växtköpare bli bättre på att köpa rätt växter för rätt ändamål?
Gästföreläsare: plantskolisten Miriam Dovrén, ägare till nya Eriksbo plantskola.

10.45 – 11.00 Paus

11.00 – 11.40 Tidsåtgångar, kostnader och nyckeltal för vanliga drift- och underhållsarbeten. Användning av lathundar och lägsta-godtagbar-standard underlättar att synliggöra behov och resurser.
Claes-Anders Malmberg, VD, Acama AB.

11.40 – 11.55 Claes-Anders Malmberg, VD Acama AB, presenterar och analyserar resultatet av förmiddagens gemensamma trendspaning.

11.55 – 12.00 Sammanfattning.

Fakta

Kostnad:
Vid anmälan av:
1 person: 1700kr/pers
2-3 personer: 1500kr/pers
4 personer eller fler: 1200kr/pers

Avgiften är exklusive moms.
Inkluderat i priset är lärarledd livesänd halvdag och digital kursdokumentation.

Sista anmälningsdag är 1 vecka innan kursstart.

Praktisk information:
Kursen hålls via det digitala och kostnadsfria mötesverktyget ZOOM.
Du kan deltaga direkt via webbläsaren eller genom att ladda ner programmet.

En instruktion för programmet skickas ut i samband med kallelsen till kursen.

Webbkamera och mikrofon behövs inte då dessa ej kommer användas av deltagarna under kursen.

Digitalt kursmaterial skickas ut via dropbox tillsammans med digitalt kursintyg efter genomförd kurs.

Om du har några frågor så kan du maila direkt till Maria Malmberg på maria@acama.se

Avbokning:
Senast 2 veckor innan kursstart.
Vid avbokning senare än 2 veckor innan kursstart måste beställaren ersätta Acama AB med 100% av kurskostnaden.
Dock är det möjligt att byta ut deltagare fram till och med kursdagen.