Försommar på kyrkogårdarna i Norr

Foto: Reino Raitala

Under våren när kyrkogårdarna i norra Sverige fortfarande är snötäckta har arbetet i söder pågått sedan länge med aktiviteter kring vårplanteringar, beskärning av häckar, buskar och träd, kontroll och återställning av gravytor efter gravsättningar gjorda under vintern. I norra Sverige ska alla dessa arbetsmoment plus mycket annat göras med under mycket begränsad tidsperiod. Det kan innebära exempelvis att häckarna inte hinner beskäras när beskärningen borde ske, under den viktiga tillväxtperioden, sen vår-tidig sommar, utan först när det finns tid för det efter allt annat. När den första klippningen sedan äntligen sker från mitten av juli till början av augusti, är växterna redan på väg in i viloperioden med kraftigt reducerad återväxt och risk för svampangrepp med massor av snittytor.

Den mest vanliga växten för häckar i Norrland är måbär, Ribes alpinum ´Schmidt´ och rätt skött blir den tät och fin. Fördelen med måbären är att den vegeterar tidigt och den passar bäst i klippt form, och den tål även mest oväntade incidenter. En sådan inträffade i Boden på Lundagårdens kyrkogård år 2004 eller 2005, minns inte exakt. Vi hade planterat ca 500 meter ny häck och gjorde förberedelserna ordentligt genom borttagning av gammal förvuxen häck och in med ny grundgödslad jord.

Planteringen blev riktigt fin med bra etablering. Följande vinter blev en av de värsta sorkvintrarna på länge och sorkarnas framfart uppdagades först efter snösmältningen. Syn under häckplantorna gjorde oss bekymrade, det såg ut som någon hade strött halm på växtbädden. Varenda planta hade ringbarkats drygt 5 cm ovanför marken. Men, ju längre sommaren förflöt började sorkarnas tidigare matförråd visa tecken på en riktigt bra återhämtning och nu efter många år är häckarna precis så täta och fina som de ska vara. Detta kan vi tacka sorkarna för. Ibland får man hjälp från något oväntat håll när man själv vill fega lite.

Vårens ankomst är alltid svår att gissa och det ställer också till hur väl verksamheten är rustad för sommaren. Datumet när begravningsverksamheten anställer säsongsarbetare har bestämts i förväg. Skulle det bli en tidig vår med barmark några veckor innan säsongsanställda har anlänt blir det svårt att hinna i kapp den missade tiden. Det hänger liksom kvar över hela sommaren.

Den viktiga tidpunkten på kyrkogårdarna under majmånad är mors dag. Till mors dag ska det mesta vara gjord. I stort sett är det inte mer än två veckor att hinna göra kyrkogårdarna i ordning efter vintern och det ställer stora krav på verksamheten.

Det är stora gräsytor som ska rensas och återfyllningar av sättningar på vintergravar ska helst vara utförda, men beroende på tjällossning kan det vara svårt med återställande i tid när markens bärighet inte klarar de tunga maskinerna. Det går dock att lösa detta hjälpligt genom att placera körplattor av 1,5 cm tjocka polyeten på ytor man ska köra. Detta försvårar dock arbetet och frågan är, har förvaltningen resurser till detta och är den merkostnaden försvarbar? Det är dock tveklöst ett av de viktigaste arbetsmomenten på kyrkogården för att behålla en hög kvalité. 

Reino Raitala, landskapsingenjör, teknisk projektledare och kyrkogårdskonsult

Fakta

Reino Raitala är landskapsingenjör, teknisk projektledare och kyrkogårdskonsult.

Reino medverkar i flera av Acamas kurser.

Besök Reinos profil på LinkedIn:

https://se.linkedin.com/in/reino-raitala-9b02ab91