Gräv och schaktarbeten
Gata

Många risker i grävarbetet

Att gräva och schakta innebär ofta att vi utsätter oss för olycksrisker genom att tänja på säkerheten för att göra jobbet lite snabbare och enklare. Vad är det vi inte får glömma av? […]

Säker Gravgrävning
Kurser

Säker gravgrävning

Säker Gravgrävning –
Kurs i säker gravgrävning. Prioritera säkerheten på kyrkogårdarna. Arbetsgivaren är skyldig att se till att gravgrävning sker säkert. […]