Vilken gravskötsel efterfrågar dagens kunder?

Vilken gravskötsel efterfrågas av kunder
Foton: ACAMA AB

Gravskötseln har traditionellt bestått av ett ganska likartat utbud hos de flesta begravningshuvudmän. Grundskötsel, penséer, sommarblommor, höstljung och vinterkrans. Det känner vi igen från många ställen. Likriktningen är inte avtalad eller planerad utan mer en fråga om tradition och så-har-vi-alltid-gjort.

Från det att den gamla all-framtids-skötseln försvann på 50/60/70-talet och fondgravarna med fast förskottsbetalning för 25 eller 50 års skötsel fasades ut vid millennieskiftet, har det hänt mycket med förändrade gravskick. Askgravlundar och askgravplatser är populära och ger en färdig ”paket”-grav med enkel, rationell skötsel under hela gravrättstiden. Prisvärda och vackert gestaltade AGL/AGP-gravkvarter har gjort dom traditionella urngravarna mindre attraktiva och kraven på gravstenssäkerhet har också lett till fler återlämnade kist- och urngravplatser.

För den urbana nutidsmänniskan som efterlevande är ”paket”-graven en tidsenlig lösning, särskilt i Sverige. I andra länder utan nationell begravningsavgift ser det lite annorlunda ut. I Tyskland finns det lokala kyrkogårdsavgifter som betalas i samband med dödsfallet och inte genom skatten på förhand.

Allt detta har påverkat omfattningen på förvaltningarnas gravskötsel. Först kom det lite smygande men på många ställen är gravskötseln snabbt minskande. Intäkterna minskar och det blir färre arbetstillfällen för våra säsongsanställda.

En annan fråga i sammanhanget är att serviceverksamheten idag måste gå ihop ekonomiskt och eventuella förluster är det församlingen som får bära. De gamla förlustaffärerna före millennieskiftet belastar förstås begravningsavgiften men nya förluster är alltså en helt annan sak.

Om vi vill säkra en ekonomiskt hållbar gravskötselverksamhet för framtiden och inte minst behålla dom arbetstillfällen gravskötseln ger är det hög tid att göra något åt saken. Nedan följer exempel från genomlysning av serviceverksamheter, där ett flertal frågeställningar uppkommer och en av dom första är; vad efterfrågar kunden?

I traditionella kist- och urngravar brukar efterfrågan vara:

 • Ta bort vissna blommor
 • Plantering av blommor / lättskötta planteringar
 • Granrisläggning
 • Ogräsfritt
 • Lövräfsning
 • Beskärning av buskar & div. växter
 • Vårdat utseende
 • Jord o Singelpåläggning vid behov
 • Bukett el. liknande till bestämd dag (ex födelsedag)
 • Vattning och Stentvätt
vFOdSXrw


Det känner ni säkert också igen. Inga konstigheter men i de vanliga gravarna blir arbetet som krävs ofta tidskrävande och ju färre skötselgravar vi har, desto mer ställtider uppstår som fördyrar arbetet ännu mer.

På de modernare ”paket”-gravarna efterfrågar kunden:

 • Inte behöva bry sig om identitetstydlighet
 • Snyggt och propert
 • Plantering av blommor, granristäckning, ogräsbekämpning, vattning
 • Skötselfrihet
 • Plats för blommor, ljus mm.
 • Att det finns ljushållare, vasar, vatten etc. på plats
 • Färdigt koncept till fast pris

Behoven skiljer sig rejält. Här kommer den fasta skötseln att vara både billigare och mindre arbetskrävande eftersom hela konceptet är gjort för att uppfylla kundens behov. Men kunden efterfrågar också vissa extraarbeten, både på traditionella gravar och på nya ”paket”-gravar.

Vilka är de extraarbeten som efterfrågas?

 • Ansa/beskär växter, ev. ta bort de som vuxit sig för stort
 • Plantering av blommor/ Nyplantering
 • Ogräsrensning
 • Blommor vid högtid
 • Tvätt av gravstenar
 • Anlägg efter önskemål/ Omgestaltning
 • Omsättning av kanter, plattor
 • Rätta gravsten

Sedan är frågan om vi har kartlagt kundens behov lokalt och om vi lever upp till kundens behov. Gör vi inte det riskerar vi att kunden röstar med fötterna och väljer bort den för oss viktiga gravskötseln, inte minst på de traditionella och mer kostnadskrävande gravarna. Vi kanske inte heller erbjuder de extratjänster som kunden vill ha.

LSGLTfYw

Vad är kunderna mest nöjda med?

 • Helheten
 • Ogräsrensningen / Ogräsbekämpningen
 • Bra service, vänligt bemötande
 • Bra utfört arbete
 • Prydligt på kyrkogården
 • Fina blommor, bra granris, bra mjuk jord
 • Trevligt område

Vad klagar kunden mest på?

 • Misskötta gravar (saknar betald skötsel) som sprider ogräs
 • Vissna blommor
 • Utbud av blommor
 • Ej klippta häckar
 • Priserna (får ej vad de betalar för)
 • Dåligt rensat
 • Kaniner

Vad saknar kunden i vårt utbud?

 • Stenarbeten, gravstenstvätt
 • Vattning
 • Lån av verktyg
 • Utsättning av ljus
 • Tillfälligt iordningställande
 • Snabbhet i hantering av önskemål
 • Extra arbeten blir ej klara i tid
 • Bättre information om vad som ingår o när det utförs
 • Delbetalningar av skötsel

Hur ökar vi efterfrågan på kort och lång sikt?

 • Förbättra hemsidan, möjlighet till att beställa plats enkelt via nätet
 • Marknadsför genom hemsida, broschyrer, tidningar etc.
 • Upprätthåller god skötselstandard på befintliga skötselavtal
 • Bättre/lättare helhetslösningar
 • Större individuella utsmyckningar på gravplatser
 • Jobba för att göra det ”inne” att ha en gravplats
 • Ljus och vas automater med självbetjäningsfunktion
 • Ett färdigt innehåll i skötselpaketet till rimligt pris, attraktiva pakettjänster
 • Locka folk med visning av kyrkogården
 • Billig grundskötsel
 • Omfördela stora gravplatser , stycka ner i enheter som är lätthanterliga samt till en billig peng
 • Genom att följa med i tiden o skapa kyrkogårdar som tilltalar kunden
 • Think outside the box, nytänkande på kyrkogården
 • Förbered kunden redan vid platsvisning, rundvisning på kyrkogården
 • Utöka extraarbetena
 • Ta reda på vad våra nysvenskar önskar för tjänster (andra religioner/kulturer) speciella kvarter

Vi behöver lära oss mer om kundernas förändrade behov och önskemål för att kunna utveckla en modern och prisvärd serviceverksamhet. I takt med tidens förändrade krav måste förvaltningarna hänga med om inte många arbetstillfällen ska gå förlorade framöver. Nästa vecka fortsätter denna artikelserie i Gröna Trender med ett nytt avsnitt i serien om gravskötsel.

Claes-Anders Malmberg, VD, Acama AB