Vilka förändringar behöver göras i gravskötseln?

Vilka förändringar behövs inom gravskötseln
Foton: ACAMA AB

Detta är tredje och sista delen i vår artikelserie om gravskötsel. Många säsongsanställdas arbetstillfällen hänger på att vi lyckas hejda minskningen av traditionella gravskötslar.

Gravsättning i minneslund genererar ingen gravskötsel och gravsättning i askgravlundar och på askgravplatser är redan från början planerade för att vara både besvärsfria och skötselfria för kunden, med liten arbetskraftsåtgång. Den stora mängden gravskötselarbete återfinns fortfarande hos traditionellt byggda kist- och urngravar, ofta flerställiga gravplatser av typ familjegravar.

Om vi slår kloka huvuden ihop och funderar på vilka förändringar som behövs i utbud av tjänster och genomförande av gravskötselarbetet så träder en intressant bild fram.

gravsk-tsel
  • Om man vill arbeta fram en handlingsplan för en förändrad gravskötselorganisation är det viktigaste att både tänka framåt och inse att förändringsarbete tar tid. Men det finns några särskilt viktiga steg som inte går att komma förbi. Ta fram en riktig marknadsplan. Be inte om ursäkt för att ni säljer gravskötsel.
  • Ge kunden de tjänster som efterfrågas till ett marknadsmässigt pris.
  • Utför arbetet på fackmannamässigt sätt utifrån en systematisk kravbeskrivning. Säkerställ att arbetet utförs på samma sätt på alla kyrkogårdar!
  • Våga prova nya idéer men var noga med att det ni gör uppfyller äkta kundbehov !
  • Genomför en årlig kundnöjdhetsundersökning för att kvalitetssäkra era tjänster!
  • Ta fram rättvisande kostnadsstatistik för verksamheten med jämförbara nyckeltal!
  • Gör en prioritering av förändringsförslagen och skapa utifrån dessa en projekttidplan. En färdplan helt enkelt.
  • Utse en intern styrgrupp för projektet och en projektledare. Avdela tid för uppdraget!
  • Ge styrgrupp och projektledare en utbildningsdag i hur man arbetar i förändringsprojekt.
  • Gör tydliga avgränsningar och bestäm avstämningsstationer.

På två eller tre års sikt kan ett förändringsprogram göra stor skillnad. Och rädda mer än ett arbetstillfälle hos er. Medan att inte göra någonting riskerar att leda till fortsatt minskning och återlämnande av skötselgravar. Gravskötsel i framtiden kommer att vara något vi både måste kämpa för att behålla och satsa både tid och resurser för att utveckla.

Claes-Anders Malmberg, VD, Acama AB