Billigt eller dyrt att sköta buskagen?

Samtliga foton och videor: Claes-Anders Malmberg

Det beror förstås på hur man ser det. Vissa buskage är helt slutna och har inte mycket verklig rensyta medan andra fortfarande är under etablering och har mycket bar mark som måste ogräsrensas.  För att veta hur mycket rensyta det blir i ett buskage kan du använda ett par tumregler. I ett etablerat och väl slutet buskage rensas för det mesta en kvadratmeter in från rabatt eller hårdgjord yta. I ett fortfarande öppet buskage rensas ofta en fjärdedel till hälften av den totala ytan. Ogräsrensningen behöver gå cirka 3 cm ner i marken för att få önskad effekt och den första rensningen behöver ske tidigt på säsongen så inte ogräset hinner etablera sig. Bruksbuskage brukar rensas 2 till 4 gånger på en säsong och prydnadsbuskagen 4-8 gånger.

Det alla buskage har gemensamt är att man mer eller mindre frekvent behöver plocka skräp i dom för buskagen blir riktiga skräpfångare för papper, plast och annat som blåser in och fastnar i buskageytorna. Hur mycket skräp som finns beror inte på buskaget utan på läget. Vid gång- och cykelvägar, där det finns sittplatser i närheten eller i handelsområden med butiker, blir det ofta mer nedskräpat än på andra ställen. Frekvensen på städningen hänger ihop med buskagets funktion. I ett prydnadsbuskage behövs det plockas skräp med betydligt högre frekvens än i ett bruksbuskage för att upprätthålla prydnadsvärdet. I bakre liggande bruksbuskage plockas det bara papper i samband med ogräsrensningen och då blir det ofta sen vår och tidig höst. I centrala lägen plockas det skräp i nästan samma frekvens som papperskorgarna töms, för blir det mycket skräp på marken så är det lätt att fler människor tycker det är okej att också kasta sitt skräp på marken.

Buskage behöver också beskäras. Vi börjar med säkerhetsbeskärningen i etablerade buskage. Den vanligaste är att ta bort siktskymmande växlighet. Där är den klassiska sikttriangeln ett utmärkt rättesnöre vid utfarter och korsningar. Men ofta behöver också fasader, belysningsstolpar, källarfönster och entréer friläggas. Även annan underhållsbeskärning krävs efter att buskagen är etablerade och med vissa intervaller behöver också buskagen föryngringsbeskäras och det grova tas bort så ny tillväxt stimuleras. Fast det sistnämnda är något många prioriterar bort för att pengar saknas i budgeten och om du ser dig omkring bland stadens buskage kommer du säkert att hitta många med riktigt i behov av föryngringsbeskärning.

Buskagets höjd framgår inte av antalet kvadratmeter så det är viktigt att verkligen viktigt att ha koll på buskagens mängder inklusive bredd och höjd. Så det finns mycket att tänka på när det gäller helt vanliga buskage i det offentliga rummet. Kostnaden då? Jovisst är buskage kostnadskrävande. Ogräsrensning 5-10 kr per m2 rensyta och gång. Skräpplockning 0,15-0,25 kr per gång. Beskärning 20-30 kr per år och m2. Ett vanligt bruksbuskage kostar därför runt 15-50 kr per m2 och år beroende på insats och hur mycket som ska rensas och beskäras. Vi behöver ha större fokus på var det är billigt eller dyrt att sköta buskagen och framförallt veta varför.

Claes-Anders Malmberg, VD Acama AB