Hur gör vi kyrkogårdarna driftvänliga?
Kyrkogård

Hur gör vi kyrkogårdarna driftvänliga?

Uppgiften att bevara kulturarvet innebär förstås en väsentlig inskränkning i möjligheten att göra kyrkogårdarna driftvänliga […]

Gata

Klara snörik vinter utan extra pengar

Årets hetaste trend i kommunal vinterväghållning gäller finansieringen. Många tekniska förvaltningar får krav på sig inför 2022 att reglera vinterkostnaderna inom gällande ramar, d v s det är slut på extraanslag för att täcka snörika vintrar.. […]

Gör vi rätt saker i gata och park
Park

Gör vi rätt saker i park och gata?

Att analysera inre och yttre effektivitet är inte lätt. Det gröna ställs mot det svarta och det vita ställer till det ännu mer. Vad är tvunget eller frivilligt som väghållare och huvudman för allmän platsmark?

Vilket pang ger vi för skattebetalarnas pengar? […]

Gata

De största kostnaderna i underhållet av gator och parker

Uppföljare till artikeln om “de största driftkostnaderna inom gata/park”, i denna artikel diskuterar Claes-Anders Malmberg de största kostnaderna i underhållet gator och parker. 

[…]

Gata

Fem sätt att spara på snöröjning

Vinterväghållning är svår att förutse och budgetera.
Acamas egen vinterväghållningsexpert Claes-Anders Malmberg skriver i denna artikel om hur du kan spara pengar på snöröjningen i vinter.

[…]

Park

Billigt eller dyrt att sköta buskagen?

Det beror förstås på hur man ser det. Vissa buskage är helt slutna och har inte mycket verklig rensyta medan andra fortfarande är under etablering och har mycket bar mark som måste ogräsrensas. 

[…]

Gata

Varför är det så dyrt att plocka skräp?

Skräpplockning och papperskorgstömning låter väl inte som att det är ett komplicerat arbete. Men det är dyrare än vad man tror.

[…]