Varför är det så dyrt att plocka skräp?

Samtliga foton: ACAMA AB

Skräpplockning och papperskorgstömning låter väl inte som att det är ett komplicerat arbete och inte heller som att det är särskilt värdefullt prismässigt i en skötselentreprenad eller egen regi. Att städa ute är nästan som att städa inne. Lågbetalt arbete, som är nödvändigt men inte mycket mer.

S-l-nge-stannar-skr-pet

Men det är dyrt att plocka skräp och tömma papperskorgar. Mycket dyrt. Det går inte så fort och skräpet är utspritt över stora ytor. Testa själv att gå med en skräpplockare och se vad du får upp. För om du ska böja dig ner till marken hela tiden så får du snabbt ont i ryggen. Vissa skräpsorter är lättare att plocka upp än andra. Och ibland får man sopa ihop skräpet och ta upp det med en skyffel.

Askkopp

Fast allt skräp är inte lätt att få upp från marken. Fimpar är jättejobbigt. Och dyrt att få upp. Visst finns det särskilda småskräpsmaskiner som suger upp skräpet och som du kan gå runt med, typ en kom-så-går-vi skräpupptagningsmaskin. Men dom är dyra att skaffa och inte så vanliga. Det allra mesta av skräpplockningen sker alltså för hand och kostnaden är arbetskraften, handredskapen och servicebilen. Och det är här den riktigt dyra kostnaden uppstår eftersom vi inte kan mekanisera arbetet något vidare och det helt enkelt tar lång tid räknat per upptaget skräp.

Tömma papperskorgar är inte heller gratis. Dels står dom ofta långt ifrån varandra så ställtiderna blir höga och dels är det inte alltid enkelt att komma åt skräpet i behållaren. Många gånger är det inre bara åtkomligt via ett lås som öppnas, just för att inte obehöriga ska kasta ut skräpet på marken av rent okynne. Men det tar några sekunder att öppna och några till att stänga efter att en ny påse satts i. Och så finns det ofta nedfallet skräp runt om papperskorgen som måste städas undan.

Sedan är det inte alls bara papper i en papperskorg utan kanske hundbajspåsar och andra snaskiga skräp. Kanyler och andra vassa föremål är inte heller ovanligt. Så skräptömningen är ett riskfyllt arbete som helst ska göras med stick- och skärskyddande handskar.

sju-kubik-skr-p

Hur mycket skräp blir det då som samlas ihop på en skräprunda? Längs en strandpromenad en vanlig lördag förmiddag under den varmare årstiden fick skräpplockarna ihop 7 m3 blandat skräp på ett par timmar. Och tänk så mycket finare det blev på ytorna på kort tid. Det är bara att efteråt syntes inte slitet och släpet som parkarbetarna gjort ,för det var ju inte skräpigt utan rent. Och då lägger man inte märke till arbetet. Det som inte syns känns heller inte värdefullt, även om det i grunden är en nödvändighet som alla vill ha utfört. Men när man lägger allt skräpet från den förmiddagens plockning i trådkorgar och staplar upp det ihopsamlade skräpet, då blir det synliggjort och plötsligt känns inte prislappen så dryg.

Hur mycket kostar det då? Ja, en parkarbetare plockar under en timme skräp på cirka 5000 m2. Kostnaden för arbetet är cirka 400 kr i timmen och servicebilen kostar runt 100 kr till. 500 kr för en timmes arbete och 5000 m2. Det blir 10 öre per skräprensad kvadratmeter. Det låter inte så mycket. Nej, men vi har stora arealer torg- och centrumytor i de flesta kommuner och många ställen behöver minst en plockning i veckan. Särskilt utsatta platser behöver daglig skräpplockning under barmarkssäsongen. En kostnad på 20-30 kr/m2 och år är inte ovanligt.

Skr-pkorg

Och vad kostar det att tömma en papperskorg. Säg att det tar två-tre minuter för själva arbetet och minst lika lång tid för att hoppa ur bilen och in igen efter tömningen. Mellan 5-10 minuter är en rimlig tidsåtgång för att tömma en enda papperskorg i våra parker. Runt 50 kr per tömning landar prislappen på. När man vet vad det kostar är det lätt att bli förfärad. Men det är värt det. Varenda krona. För om det är skräpigt på marken slängs ännu mera skräp. Det blir helt enkelt en självuppfyllande profetia. Och vi behöver hålla rent i det offentliga rummet.

Claes-Anders Malmberg, VD Acama AB