Underhåll av grusvägar

Bild: Fredrik Eide

Varför skall jag kunna något om underhåll av min grusväg?

För att tidigt se vad som behöver göras med grusvägen och därmed spara pengar på ditt underhåll.  

Vad är viktigt att tänka på?

Att hela tiden iakttaga och leta efter förändringar. T.ex. efter ett regnfall, hur länge dröjer det för vattnet att försvinna? Ligger vattnet kvar p.g.a. att det finns en gruskant vid sidan av vägen? Har det uppkommit nya hål i vägen eller tvättbräda vid kurvor etc.  

Vad är det som påverkar dessa förändringar?

För mycket eller för lite vatten är nog den viktigaste orsaken till problem med grusvägar. Det är svårt att hålla en bra nivå på fuktigheten. Ca 4-6% vatten är bäst.

Om man har för mycket vatten så blir vägen för mjuk, dvs bärigheten är sämre. Då kan spår bildas där ytterligare vatten kan samlas.

Man måste se till att både ytvattnet sakta rinner av vägen samt att vattnet i vägen sakta dräneras utan att bli för torr. För att ytvattnet skall rinna av måste man ha rätt lutning på vägen, det kallas bombering. Höjdskillnaden skall vara ca en decimeter från mitten av vägen. För att vägen skall dränera bra så måste man ha rätt grusblandning i vägen. Då skall man nog blanda in en grusexpert.  

Hur vet jag när man har för lite vatten i vägen och vad skall man göra då?

Det dammar! Först skall man ta reda på varför vägen är så torr. Det kan bero på fel grusblandning men efter en lång torka så är alla grusvägar torra och då måste man vattna och sprida dammbindningsmedel.  

Men om det dammar lite under sommaren så är det väl inga problem?

I vissa områden vill man inte ha damm, t.ex. vid bostadsområden samt vid åkrar. Dammpartiklarna är mycket hälsoskadliga och skall undvikas. Vidare, efter bara någon sommar kommer vägen att förändras. Det beror på att allt fint grus har dammat bort. Det bildas först några små hål eller en vågig yta innan kurvor. Då skall man verkligen se upp. Om man inte tar hand om vägen direkt så kommer man få riktigt stora problem och då ökar kostnaden betydligt samt att det blir farligt att åka på vägen.  

Man vad är det som händer med vägen?

Dom små hålen växer och blir djupa hål. Det hjälper inte att bara fylla i hålen med lite grus, utan då måste man djuphyvla vägen flera gånger och lägga på mer grus. Det blir oftast dyrare att vänta länge och sedan bli tvungen att göra drastiska åtgärder.  

Hur förhindrar man det på bästa sätt?

Förutom att man skall se till att man har rätt grusblandning i vägen genom att kompletteringsgrusa samt att dikena är rätt utformade så rekommenderar man att alltid dammbinda med ett dammbindningssalt. Det är det enda sättet att kunna balansera på 4-6% fuktighet. Saltet ser till att vägen aldrig blir för torr, det behåller fukten och dom små partiklarna i vägen.

Fredrik Eide, Sales & Marketing Manager, AB Hanson & Möring

Fakta

Hanson & Möhring är en av de ledande leverantörerna av produkter till vägunderhåll, vinter som sommar.

Vi har handlat med salt sedan 1830 och har ett brett utbud. Inom varje enskilt användningsområde har vi specialistkompetens.

Läs gärna mer om grusvägar i vår tekniska rapport. Ni hittar den på www.salinity.se

Vill ni ha hjälp med frågor om grusvägar eller vilka produkter man kan använda, ring till oss på 035-18 32 00