Europas största utemiljömässa

Foto: Claes-Anders Malmberg

För ett par veckor sedan var jag på den högintressanta GaLaBaumässan, där 10 inomhushallar och 4 demoområden håller besökaren engagerad under lång tid om man vill hinna med allt. Själv var jag där i två fulla dagar med min gode vän Professor Wolfgang Prollius. Vi har känt varandra i tjugo år och han är väl bekant i de flesta montrarna.

Vad finns det då för nyheter i år? Jo förstås så ser man batterimaskinernas kraftfulla intåg när det gäller alla handhållna maskiner. Alla ledande tillverkare med självaktning har nu en imponerande produktpallett med batterimaskiner. Ett batteri kan användas till många maskiner. Lättare i vikt, tystgående och väldigt behändigt. Men hur lång livstid har batteripacken? För batterierna är det riktigt dyra i sammanhanget. Batterier i plural. En halvtimmes jobb ungefär på varje så därför behöver du ett reservbatteri också.

Redskapsbärarna blir alltmer sofistikerade och det finns fler många tidsbesparande tillbehör som det lönar sig att titta närmare på. Vattning av amplar och urnor för sommarblommor är ett sådant område där ny utrustning kommit på marknaden.

En positiv utveckling är att utemiljöbranschen sakta men säkert klättrar upp i värdekedjan. Inom markanläggning och kvalificerade skötselarbeten ligger timpengarna nu mellan 400-500 kr för rent handarbete och det är framförallt den starka efterfrågan som ger en hjälpande knuff på vägen upp. Det stora undantaget heter renhållnings- och iståndhållningsarbeten. Gräsklippning och markrenhållning är typiska exempel på arbetsuppgifter som snabbupplärd personal kan utföra och där utbudet av billig arbetskraft är så stort att priset snarare går neråt än uppåt. Men bygg- och anläggning klättrar uppåt !

Hos entreprenörerna ser man sedan flera år en omorganisation till s k profitcenters där varje verksamhet ska bära sitt eget resultat. Man har ett bolag för sportplatsskötsel och ett för fastighetsskötsel. Och ett annat för markanläggning. Många har också förutom underentreprenörer bemanningsbolag som förstärkning till de egna verksamheterna. Det blir däremot allt färre egna säsongsanställda hos entreprenörerna. De jobben minskar och ersätts av bemanningsanställda.

På GaLaBau fanns flera nyutvecklade programvaror för integrerad projektredovisning, inklusive elektroniska dagböcker. Nytt i år är förstås mobilversionerna som överallt annars på IT-sidan. I dessa programvaror ligger framtiden. De kommer att bli vanliga här hemma också inom ett par år.

Men mest imponerad blev jag av ett besök hos en programvarutillverkare som ordnat med 3-D visualisering av projektritningar. Nu kan man upplevaden ritade trädgården i bra upplösning genom att bara ta på sig ett par 3-D glasögon och vips så står man där vid swimmingpoolen eller tittar upp mot balkongen.

Fast efter två dagar och runt 10 kilometers promenad varje dag så var fötterna mer än trötta och det kändes skönt att påbörja hemresan. Risken för information overload är stor på GaLaBau mässan. Man kan bara inte ta till sig allt hur gärna man än vill…

Claes-Anders Malmberg, VD Acama AB

Fakta

Galabau-mässan anordnas i Nürnberg i Tyskland varannat år. Nästa gång blir 2016.